HEDERSVÅLD. Ett skyddat boende för hedersdrabbade, Sverige 2017. – Vi får hit små barn som inte ens fyllt tio år som har gifts bort med gamla gubbar. Ja det sker här i Sverige, säger Soheila Fors, som skyddar drabbade.

Hedersvåldet i Sverige ökar, uppger 12 av 21 länsstyrelser och kräver åtgärder av regeringen.

Soheila Fors, som startat flera Tehus för att stötta kvinnor samt ett skyddat boende, bekräftar ökningen. Hon tar emot kvinnor och även enstaka män som flyr undan våldsamma familjer.

– För tre – fyra år sedan var det inte sådan press, säger hon i en intervju i SVT Agenda.

Anledningen är den ökade asylinvandringen.

– Det beror på att vi har tagit in fler invandrare som har en annorlunda kultur, där våra västerländska värderingar krockar med de värderingar de har med sig i bagaget.

Även fler män
Mariet Ghadini
är verksamhetschef på Tris, Tjejers rätt i samhället, som hon bildade när Fadime mördades av sin far för 16 år sedan. Tris ser också en ökning till sin jourtelefon. Även fler unga män ringer och fler kommuner hör av sig för att skydda unga män från tvångsäktenskap.

Det framkommer också att problemet inte bara gäller nyanlända utan är vanligt i familjer som varit här i två – tre generationer.

Socialtjänsterna gör fel
Ghadini oroas över att socialtjänsterna har för låg kunskap om heder och arbetar fel. Viktigast är att titta över Socialtjänstlagstiftningen, då den bygger på ett familjeorienterat synsätt, anser hon.

– Har man de glasögonen på sig kan man inte jobba med unga som utsätts för hedersvåld, slår hon fast.

Det familjeorienterade synsättet man har gör att man arbetar hem barnen mot alla odds, vilket kan få förödande konsekvenser.

MeeToo för hedersutsatta
Det innebär stora samhällsekonomiska kostnader att tillåta hedersnormer att breda ut sig.

– Att växa upp i en kontext där du aldrig får vara en del av majoritetssamhället. Du får inte de pusselbitar du behöver för att kunna ta plats i ett demokratiskt samhälle och kunna göra självvalda val. Det blir ett utanförskap.

Mariet Ghadini vill se en MeToo-kampanj för hedersutsatta. Hon vill se fler unga  i debatten som själva är utsatta för hedersvåld, ett inifrånperspektiv. Då blir det svårare för utövande grupper att tysta frågan.