Jimmie Åkesson presenterar fyra fokusområden som partiet nu kommer att prioritera, eftersom välfärden krackelerar och svenska rättsstaten drar sig undan. Vårdköerna växer, kriminaliteten exploderar.

Valet 2018 kommer att bli ett ödesval. De samhällsproblem Sverige har måste mötas med långsiktiga, resultatorienterade åtgärder som steg för steg tecknar ett fungerande samhällskontrakt för det moderna folkhemmet, heter det i en debattartikel i Expressen.

– Det brutna samhällskontraktet märks också på ett socialt plan. Samhällsutvecklingen präglas av ökad polarisering, upplevd otrygghet och bristande tillit medborgare emellan, skriver Åkesson tillsammans med Paula Bieler (migrationspolitisk talesperson), Aron Emilsson (talesperson för sammanhållning), Per Ramhorn (sjukvårdspolitisk talesperson), Adam Marttinen (rättspolitisk talesperson).

Sverigedemokraterna lyfter fyra fokusområden som man anser vara de viktigaste politiska områdena inför valåret och den närmaste framtiden.

1) Migrationspolitiken måste reformeras i grunden och ett helhetsgrepp behövs för att tydliggöra vilka regler som gäller för att vistas i landet. Sverige ska inte stänga sig för omvärlden men rörlighet över våra gränser måste vara ordnad och bygga på respekt för våra lagar och vår samhällsstruktur.

2) Sammanhållningen måste stärkas. Sverige är vårt gemensamma hem. Här byggs social tillit medborgare emellan, här känner vi samhörighet och solidaritet. Här gör vi vår plikt innan vi kräver vår rätt, med vetskap om och stolthet över att vårt bidrag bygger samhället starkare.

3) Sjukvården måste vara tillgänglig och hålla en nivå i världsklass, över hela landet och på samtliga områden. Patienter ska få rätt vård, i rätt tid, på rätt plats och efter deras särskilda behov. Från den dag du föds till livets slutskede ska kontakten med vården präglas av kvalitet, trygghet och effektivitet.

4) Kriminaliteten måste stävjas och rättsstaten återupprätta sitt förtroende. Sverige ska vara ett tryggt land – såväl under en promenad en mörk novemberkväll som på en konsert en varm junidag. Polisen ska komma när den behövs, kriminella ska få kännbara straff och brottsoffer ska få upprättelse.

Dessa prioriteringar ingår i ett inriktningsprogram som ska behandlas på partiets Landsdagar i höst.