VÅLDTÄKTER. Advokaten Elizabeth Massi Fritz är överlupad med gruppvåldtäktsfall och majoriteten av förövarna har utländsk bakgrund. När hon letar efter rättvis statistik om fenomenet blir hon förvånad över att Brå inte för någon sådan.

Elisabeth Massi Fritz är en av Sveriges mest kända brottmålsadvokater, känd för att stå upp för kvinnor och har företrätt många offer i hederbrottssmål, bland annat arbetade hon med hedersmordet på Pela Atroshi. Hennes advokatbyrå i Stockholm är specialiserad på uppdrag som målsägandebiträde. Nu berättar Massi Fritz i ett inlägg på instagram hur hon ser att gruppvåldtäktsfallen ökar och sökte information från Brottsförebyggande rådet.

”Min arbetsdag i tingsrätten i en gruppvåldtäkt är slut. Våldtäktsanmälningarna ökar och på mitt bord har jag många våldtäkter och gruppvåldtäkter. Majoriteten av de misstänkta jag möter i dessa mål har utländsk bakgrund.
Jag vet inte om det är en slump att just jag har dessa mål? Min kollega ringde därför till Brå för att få tag på en rättvis statistik i syfte att arbeta med information och kunskapsspridning. Hur siffran ser ut vet jag inte. Brå har inte heller en siffra, för en sådan statistik finns inte? Trodde jag hörde fel”, skriver hon på sociala medier.

Våga lyfta på locket
Advokaten tycker alltså att detta är förvånande och uttrycker det självklara att ”det är förövaren som är problemet” och att kunskapsinhämtning är nödvändigt för att kunna åtgärda problemet.

”Om vi ska arbeta förebyggande och få stopp på våldtäkterna är det dags att ta reda på hur förövaren ser ut? Vi måste ta tag i frågan på allvar och våga lyfta på locket. Hur ska vi annars bekämpa dessa fruktansvärda och svåra våldtäkter som begås mot alla offer? Det är ju förövaren som är problemet. Jag kommer gå vidare med frågan, för det här är INTE acceptabelt.”

Tortyrvåldtäkt
Bland annat företräder Elisabeth Massi Fritz för närvarande ett våldtäktsoffer som utsatts för en tortyrliknande gruppvåldtäkt i Botkyrka, där tio män misstänks, men inte delgavs misstanke förrän ett år efteråt på grund av resursbrist hos polisen.

”Det handlar om en fruktansvärd våldtäkt som lett till ett mycket svårt tortyrliknande trauma för min klient. Det här är ett av de svåraste våldtäktsmål som jag stött på under mina 26 verksamma år”, skriver Massi Fritz i ett mejl till Metro.

Halvårsstatistik
Brås senaste statistik över anmälda brott 2017 kom i slutet av september. Där visar det sig att anmälda våldtäkter har ökat med hela 14 procent.

Det innebär 19 våldtäkter per dygn, mot 17 per dygn under 2016. Totalt anmäldes 6720 våldtäkter under 2016. Halvåret 2017 har 3430 våldtäkter anmälts. Samtidigt har alla anmälda sexualbrott ökat med 4 procent.

41 procent fler
Brå redvisar också att antalet anmälda våldtäkter ökat stort, hela 41 procent, under tioårsperioden 2007 till 2016. Det finns inga tecken på annat än att våldtäkterna fortsätter att öka. Bara mellan 2015 och 2016 ökade anmälningarna av våldtäkt med 13 procent.

Ändå kan siffrorna vara mångdubbelt högre. Mörkertalet är stort i denna typ av brott, en siffra som har förts fram är att bara var tionde våldtäkt anmäls.

Ingen brottskod
Brå beskriver sitt arbete på följande sätt: ”Brå – kunskapscentrum för rättsväsendet. Myndigheten Brå verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället. Det gör vi genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsbekämpning och brottsförebyggande arbete, till i första hand regeringen och myndigheter inom rättsväsendet.”

Men det finns alltså fortfarande inte ens en specifik brottskod för gruppvåldtäkter, utan de göms undan i statistiken för grov våldtäkt. Inte heller görs statistik över förövarnas  ursprung längre. De senaste gjordes 1996 och 2005. Då visade sig att det fanns en stor överrepresentation av utomeuropeiska män från Mellanöstern och Nordafrika.