UNDERVISNING. En kvinna med någon slags musmask rider en man med könsorgan tydligt tecknat. Bredvid sitter en naken kvinna med en piska. Varför måste nyanlända just få till sig den här typen av bilder? Som om detta vore det normala här i Sverige. Underförstått så gör svenska kvinnor så. Det är så vi har sex i detta land.

Boken “Jag och du” är skapad av Inti Chavez Perez och Sara Teleman och ges ut av Myndigheten för tillgängliga medier. Den handlar om kroppen, sex, relationer, lagar och regler, samt rättigheter kring den egna kroppen. Boken ges ut på lättläst svenska och lättläst arabiska och är en omarbetning av “Lätta sexboken” från 2014.

Samtiden ringer upp författaren Chavez Perez för att få veta varför sexundervisningen har den typen av illustrationer.

Varför ni har valt den här typen av teckningar när ni vänder er till nyanlända? Varför tre personer, en slags musmask och en piska?

– Vänta vart ringer du ifrån sa du? Samtiden. Den ägs av Sverigedemokraterna?

Ja men det är en fristående sajt.

– Jag tycker att det är viktigt att inte medverka till att normalisera rasism. SD har inte gjort upp med sina nazistiska rötter.

Jag har en fråga om din bok. Kan du tänka dig att svara på frågan?

Det vill inte Chavez Perez utan fortsätter med att säga med något om järnrör och Erik och Kent.

Sexualupplysare
Chavez Perez var med på bokmässan, är journalist, sexualupplysare och föreläsare. Bland annat utbildar han lärare i normkritik på uppdrag av Skolverket. Han skriver på sin blogg att han är utbildad i andrologi och utsågs av förra regeringen till expert i utredningen Män och jämställdhet. Av nuvarande regering utsedd till ledamot vid MUCFs insynsråd.

– De senaste årens orolighet i världen har lett till att det finns fler flyktingar än nånsin efter världskrigens slut. I min roll som sexualupplysare vill jag stötta nyanlända genom kunskap som kommer att ge dem mer egenmakt. Min förhoppning är att också vara ett stöd för skolor, SFI-lärare, personal på HVB-hem, med mera, så att de själva ska känna sig trygga att utföra sexualupplysande arbete med målgruppen nyanlända, skriver Chavez Perez på sin sida.

Bristande kunskaper
Karin Husberg är kommunikatör vid Myndigheten för tillgängliga medier som ger ut boken. Hon skriver:

”Många flyktingungdomar har avbruten skolgång och kommer från länder där det inte talas om sex och samlevnad. De har också bristande grundkunskaper, vissa har inte ens fått förklarat varför samlag kan leda till graviditet. Många har blivit av med viktiga personer i sin omgivning, och vet inte vart de ska vända sig med frågor. Det finns ett starkare behov av information om könsroller och hbtq-personers rättigheter.”

Frågan är om det bästa för de människor som beskrivs ovan är att beskriva ett märkligt menage-a-trois med musmask och piska?

Många nyanlända kommer från kulturer som ser det västerländska sättet att leva som omoraliskt. Varför då illustrera på ett sätt som inte ens vanliga svenskar kan se som representativt?