MOSKÉ I KARLSTAD. SD i Karlstad kämpar vidare mot moskébygget. Och de har folket med sig. I en ny opinionsundersökning har de svart på vitt att hela 46 procent vill folkomrösta om moskébygget. – Nästan hälften av Karlstadborna vill ha en folkomröstning, och bland Ms och KDs väljare är det en majoritet, säger Runar Filper (SD).

Sverigedemokraterna har tagit täten i en kamp mot att tillåta en stor moské att byggas på området Rud i Karlstad. Runar Filper (SD), distriktsordförande SD Värmland, var med och lämnade in 9 400 namnunderskrifter. Av dessa var 7 946 godkända. Det betyder att de har tillräckligt med namnunderskrifter för att väcka ett folkinitiativ enligt kommunallagen och begära folkomröstning.

Detaljplanen har röstats igenom, men inte vunnit laga kraft. Det finns även hundratals överklaganden.

– Det är mot folkets vilja som kommunen driver igenom att moskén ska få byggas på Rud i Karlstad, säger Runar Filper.

M och KD backar
Tidigare har SD även haft M och KD med sig, men partierna har nyligen gått ut med att de inte stödjer en folkomröstning om moskén. Därmed blir det inte säkert att man får tillräckligt många röster i fullmäktige för att den blir av.

Opinionsundersökning
Men nu har Sverigedemokraterna genomfört en opinionsundersökning genom Sentio för att få reda på vad människor i Karlstad kommun tycker, oavsett partifärg. 1 200 personer har svarat på frågan om de vill ha en folkomröstning, samt partifärg och om de överhuvudtaget vill ha en moské i Karlstad.

– En majoritet av Karlstadborna vill ha en folkomröstning, 46 procent. 40 procent vill inte ha det och 14 procent vet inte.

Majoritet av M och KD-väljare
Nedbrutet på partisympatier vill 85 procent av SDs väljare folkomrösta men även en majoritet av både Moderaternas och Kristdemokraternas väljare. 54% av Moderaternas väljare se en folkomröstning och 31procent vill inte se en folkomröstning. Av Kristdemokraternas väljare vill 54 procent se en folkomröstning och 27 procent vill inte se en folkomröstning.

Av de som svarat på om de vill ha en moské överhuvudtaget i Karlstad har 30 procent svarat Nej, alltså att de inte vill det. 49 procent har svarat att de vill det.

Svårt köra över
Runar Filper menar att det inte är avgjort än. Även om M och KD backar är det svårt för partierna att köra över sina egna väljare, när de ser svart på vitt att en majoritet vill folkomrösta.

– Det var även fler partier som sa nej till moskébygget, som Liberalerna.

Inte klar finansiering
Många kommuninvånare pekar på att man vill ha bostäder och välfärdsverksamhet på området. Man ifrågasätter även ett bygge som inte har presenterat en klar finansiering, enligt Filper som menar att 8000 namnunderskrifter kvalificerar till att få det prövat i en folkomröstning.

– Det kan slå tillbaka mot partierna om de låter SD vara de enda som står upp för det här, med tanke på närheten till valet.

Ovanligt inte respektera
Filper menar att undersökningen visar att karlstadborna, över partigränserna, själva vill avgöra den omdebatterade frågan.

– Det är mycket ovanligt att ett folkinitiativ inte respekteras, som väckts genom namnunderskrifter och kommunallagens krav på 10 procent av kommunens röstberättigade, säger han.

Om en kommunal fråga har nått en sådan enorm uppmärksamhet och debatt att ett folkinitiativ lyckats gå igenom, då röstar ett kommunfullmäktige nära på uteslutande för att en folkomröstning skall genomföras, menar han.

Frågan tas upp på kommunfullmäktige 23 november.