TERROR. Planer på terrorattentat och uppgifter på IS-terrorister i Sverige som har tillgång till automatvapen. Det och andra uppgifter har Säpo offentliggjort i en skrivelse till regeringen.

”– NN vill få tag på en bomb och döda människor i Sverige

– NN var med när en person fick erbjudande om att utföra attentat mot (viss plats i Sverige)

– NN har fått uppdrag att tillverka en bomb och detonera den mot (viss byggnad i Sverige)

– NN har stridit för IS och bygger nu upp nätverk för att planera attack i Sverige”.

Det är några exempel på underrättelser som Säpo har fått in och som man nu offentliggör i en skrivelse till regeringen, skriver SvD. Det handlar om verkliga exempel från Säpos underrättelseflöde men namnen är anonymiserade. Uppgifterna kommer både från enskilda personer och utländska myndigheter.

Om datalagring
Anledningen till att Säpo gör det ovanliga att offentliggöra allvarligt material, handlar om datalagring. Man vill uppmärksamma att regler håller på att ändras, vilket Säpo och Polismyndigheten är kritisk till.

– Det är för att på tydligast sätt visa vad vi arbetar med och vilka konsekvenser det kan få om vi inte kan jobba med den här informationen på ett tillfredställande sätt, säger Karl Melin, presstalesperson på Säpo till SvD.

Föreslår begränsning
Säpo får varje dag in runt 200 underrättelser, 6000 i månaden. Tidigare hade tele- och internetoperatörer krav på sig att spara i princip all trafik till och från datorer och mobiltelefoner i sex månader.  Sådan information som kan vara avgörande i brottsutredningar. Nu föreslår regeringens utredare en begränsning där myndigheter bara lagrar de uppgifter som är mest värdefulla. Detta är såväl Säpo som Polismyndigheten kritiska till.

EU om datalagring
EU-domstolen har slagit fast att datalagring strider mot EU-rätten och efter det beskriver Säpo en situation där Sveriges inre säkerhet är hotad.

”Sverige har inte heller kunnat upprätthålla förmågan att upptäcka terroristnätverk och förhindra terroristattentat, och att begränsa Säkerhetspolisens informationsåtkomst kan få mycket allvarliga konsekvenser”, skriver Säpo.

– Trafik- och lokaliseringsuppgifter är ofta den första och enda ingången i de ärenden som vi arbetar med. Utan dessa uppgifter står vi i ett läge där vi inte kan upprätthålla vår operativa förmåga. Det får konsekvenser för den nationella säkerheten, säger Johan Olsson, operativ chef på Säpo.