Lars Adaktusson vann striden om andre vice ordförande i Kristdemokraterna med 150 röster mot hittillsvarande innehavare, Emma Henriksson som fick 117 röster.

Kristdemokraterna håller riksting i Uppsala och har på lördagen avgjort kampen om posterna kring partiledaren Ebba Busch Thor.

Det har ansetts att Ebba Busch Thor ligger mer till höger i partiet, medan båda hennes vice ordföranden, Jakob Forssmed och Emma Henriksson, betraktas som mer vänster. I spekulationerna har det sagts att partiledaren därmed är kringskuren och har svårt att leda partiet så som en partiledare önskar.

Men valberedningen hade föreslagit omval av de två vice ordförandena. Mot detta har nu ombuden på rikstinget opponerat. I omröstningen som avslutades strax före lunch på lördagen gick utmanaren Lars Adaktusson, som politiskt anses ligga närmare partiledaren, valet till andre vice ordförande med 150-117 röster.

Lars Adaktusson, 62, är partiets Europaparlamentariker. Han har en lång yrkeserfarenhet som journalist bakom sig. Han var nyhetsankare i SVT:s Aktuellt innan han gick in i partipolitiken. På SVT har han också varit inrikeschef, inrikespolitisk reporter och utrikeskorrespondent.