Om Sverige hade varit islamiskt, hade Anders Zorn funnits då? Nej, då hade vi inte haft ”Kvinna som klär sig” och ”Midsommardans”. I islams huvudfåra är det förbjudet att avbilda människor och djur.

När man talar om svensk kultur, talar man om det typiska, inte om varje svensks kultur. När man talar om islam, talar man på samma sätt om det typiska, inte om varenda individ som kallar sig muslim.

När man jämför det typiskt svenska med det typiskt islamiska inser man snabbt att det finns stora skillnader. Många av de saker som vi ser som typiskt svenska skulle inte existera om Sverige hade varit islamiskt. Sverige hade varit ett helt annat land.

Tänk dig ett Sverige utan kristen tradition: ingen pingst, påsk och semla. Tänk dig ett Sverige utan alkohol: inga snapsvisor och ingen glögg! Och ingen nykterhetsrörelse! Tänk dig ett Sverige utan fläsk: ingen julskinka! Fråga dig sedan: är detta Sverige?

Du kanske själv är ateist, liksom jag. Du kanske också är nykterist och vegetarian. Men vi talar inte om dig som individ. Vi talar om Sverige och svensk kultur.

Tänk så här: om Sverige hade varit islamiskt, hade Bellman funnits då? Nej, vi hade inte haft någon Bellman, ingen Bacchi apostel som förkunnade vinets religion. Hade Fröding funnits? Hade Selma Lagerlöf funnits? Nej, ingen av våra stora svenska diktare hade funnits och skriva vad de skrivit.

Tänk så här: om Sverige hade varit islamiskt, hade Anders Zorn funnits då? Nej, då hade vi inte haft ”Kvinna som klär sig” och ”Midsommardans”. Vi hade över huvud taget inte haft den konsttradition som vi har. Det finns bildkonstnärer i islamvärlden, men de är få. I islams huvudfåra är det förbjudet att avbilda människor och djur. Europa har en helt annan tradition.

Men ändå får man höra påståendet att svensk kultur och islam är förenliga. Till exempel skrev Kashif Virk, imam i ahmadiyyasamfundet, nyligen en debattartikel i Aftonbladet (10/9). Under rubriken ”Du kan vara svensk och muslim samtidigt”, driver han tesen att ingen motsättning finns mellan svensk kultur och islam. Han kommer dock inte med ett enda övertygande argument.

”Många svenskar är muslimer”, skriver han. Jaha. Och det finns svenskar som är hinduer och buddhister också. Är hinduism och buddhism svenska religioner? Är alla religioner svenska? Ja, då finns det ju ingenting svenskt, då finns ingen svensk kultur.

Det finns muslimer som hjälper till att bygga vårt land, förklarar han. Det finns muslimer som är läkare och ingenjörer och busschaufförer. Jaha. Men vad har detta med saken att göra? Frågan är om islam och svensk kultur är förenliga.

”Visserligen finns utmaningar knutna till integrationen av muslimer i landet. Det finns barriärer som upprätthålls både utav språk- och kulturskillnader.”

Så det finns språkliga och kulturella skillnader, men inte religiösa skillnader? Islamvärlden ser likadan ut som den kristna världen? Det vet ju alla som har varit i Egypten, Pakistan, Somalia eller något annat islamiskt land, att det är humbug. Skillnaderna är stora! Och det beror inte bara på att vi i väst är sekulära, nej, det fanns skillnader även på medeltiden då Europa var som mest kristet. Det är bara att läsa Amin Maaloufs Korstågen enligt araberna.

Redan under medeltiden fanns det skillnader mellan européer och muslimer när det kommer till kvinnans ställning. Maalouf beskriver hur muslimerna föraktade européerna för att deras kvinnor var så ”lössläppta” och kunde umgås och prata med män.

”För mig är definitionen av integration att älska mitt land, att vara redo att tjäna det och verka för dess bästa”, skriver Virk. ”Det innebär inte att jag ska överge mina religiösa och kulturella preferenser”.

Det beror på vilka ”religiösa preferenser” han talar om. En religion som säger att du ska hata korset är svår att förena med vördnad för Sveriges flagga. En religion som säger att du ska förakta kuffar, det vill säga icke-muslimer, är svår att förena med nationell solidaritet mellan svenskar. Och så vidare. Man är inte integrerad eller icke-integrerad, det finns grader däremellan.

Även gammelsvenskar kan lida av brist på integration. Men deras svenskhet ifrågasätts inte, den är självklar och naturlig och kommer av arv. För invandrare är det en annan sak, de behöver anstränga sig en aning.

Men vi behöver alla, både gammelsvenskar och nya svenskar, bli bättre svenskar. Vi behöver lära oss mer om vår kultur. En början är att acceptera en sådan uppenbar sanning som att motsättningar faktiskt finns mellan svensk kultur och islam.

Jag var muslim i många år och jag upplevde dessa motsättningar i mitt eget liv, därför kan jag inte förneka eller släta över dem. Varje jul kände jag denna konflikt. I moskén sade de att det var haram, en synd. Som muslim ska du inte fira jul. Tänk dig ett Sverige utan jul!