Står välfärden inför sitt sammanbrott? I en ekonomisk rapport från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) konstateras att det kommer att fattas 59 miljarder kronor år 2021. Men eftersom man, utan grund, påstår att mottagning av nyanlända medför tillskott, kan läget vara betydligt värre än så.

Varningar från SKL är inte ovanliga. Spara på onödigheter och lösa uppgifter bättre tycks sällan falla SKL på läppen. Deras rapporter talar ofta om att kommunskatten måste höjas med 2, 5 kronor eller mer per 100-lapp – om inte staten skjuter till mer. Detta är planekonomi i ett nötskal – kräv alltid mer pengar av någon annan.

Men nu har något än värre smugit sig in i SKL-sektorn. Där tycks finnas en helt ogrundad, utopisk, optimism om att nyanlända inte kostar kommunerna något. SKL talar hellre om hur mycket äldre personer kostar, men vägrar se att nyanlända gör det.

”Är du 90 år kostar du 500.000 kronor per person i snitt per år”, säger SKL:s chefsekonom Annika Wallenskog till DI.

Men när det kommer till nyanlända, som inte kan språket, ofta inte har någon utbildning, och som regeringen tvingar kommunerna att ordna bostad åt, säger SKL:s chefsekonom att de inte kostar kommunsektorn någonting.

”Om Sverige inte hade haft någon flyktinginvandring hade det prognostiserade ekonomiska underskottet i kommunsektorn om fyra år varit ännu större”, säger Wallenskog. Hon ”spår att många nyanlända kommer att bidra med arbetskraft och skatteintäkter”, skriver DI.

Men några beräkningar som bekräftar denna syn om nyanlända finns inte. Det finns inga fakta som visar att nyanlända kan bli lönsamma för kommunerna inom fyra år, till 2021. De analyser som finns handlar snarare om hur mycket nyanlända kostar, eftersom de flesta inte börjar arbete på många år utan i mycket hög grad lever på bidrag i hela livet.

Dessutom talar regeringens bidragssystem till kommunerna sitt tydliga språk. Etableringsbidraget gäller i två år, och under 2018 kommer 60.000 nyanlända att lämna dessa två år bakom sig och då står kommunerna där och ska försörja och bosätta dem alla. Här finns ett gigantiskt kostnadsdrivande ansvar som hamnar hos kommunernas socialtjänstförvaltningar.

Men detta blundar helt uppenbart SKL för. Man smutskastar utan vidare landets pensionärer för att vara tärande men ljuger om hur stor belastning nyanlända utgör. Nyanlända som tar lägenheter som kunnat bli första egna lägenhet för ungdomar som vill flytta hemifrån.

Om SKL, kommuner och landsting inte räknar med de enorma kostnader de nyanlända kommer att medföra, är risken uppenbar att gamla, sjuka och funktionsnedsatta kommer att drabbas hårt kommande år då skattemedlen flyttas från deras välfärd till de nyanländas.

Denna förljugenhet om de stora ekonomiska svårigheter som migrationen medför, kan bli den svenska välfärdens undergång. Likt Titanic kör man på utan minsta tanke på effekterna. Man blundar och hoppas på det bästa.

Det är upp till väljarkåren att utse politiska makthavare som inte blundar utan tar ansvar för landet, välfärden och framtiden.