POLITIK. Äldre och låginkomsttagare är vinnare i SDs budget. Partiet presenterade stora satsningar på sjukvård och pensionärer i sin skuggbudget. Samt gör en tydlig fokusering på sjukvården.

– Vi ska inte korta vårdköerna, vi ska ta bort dem helt och hållet, säger Per Ramhorn (SD).

Sverigedemokraterna vill spara 30 miljarder på migration och integration. För de pengarna vill man bland annat sänka inkomstskatten med 20 miljarder och lägga 10 miljarder på pensionärer.

– Vi lägger krut på de som har lägst inkomst, låg- och medelinkomsttagare.

Det säger Oscar Sjöstedt (SD), ekonomisk politisk talesperson, när han och Per Ramhorn, sjukvårdspolitisk talesperson, presenterade partiets skuggbudget på onsdagen.

– Det är en oroväckande trend att vi får allt fler fattiga äldre.

Därför vill man ta bort pensionärsskatten helt, höja garantipensionen med 1000 kronor samt höja taket på bostadstillägg med 1000 kronor, från 5000 till 6000 kronor.

– Sammantaget blir det satsningar på pensionärer med 11-12 miljarder kronor per år, säger Oscar Sjöstedt.

Mindre på invandring
Migrationskostnaderna ska ner ytterligare och SD vill spara 14,7 miljarder kronor på minskad invandring redan nästa år.

– Regeringen påstår att vi är på miniminivå, men det stämmer inte.

Asylmottagandet ska ner till noll.

– I vår värld ska man inte kunna söka asyl från säkra länder som Danmark och Finland, som görs idag.

Etablering
SD vill spara 15,4 miljarder kronor på nyanländas etablering. Arbetsförmedlingens etableringsprogram slukar enorma pengar utan att ge tillbaka resultat, menar partiet.

– Bara 4-5 procent har arbete efter etableringstiden och då plöjer man ner miljarder. Det är inte rimlig politik, säger Sjöstedt.

Därför skär SD ner 10 miljarder kronor på Arbetsförmedlingen.

– Det är helt okej om det kostar, men vi har helt andra åtgärder, säger Oscar Sjöstedt och nämner lärlingsplatser och att läsa upp gymnasiet samtidigt som man arbetar.

Sjukvården
Per Ramhorn presenterade siffror på hur Sverige släpar efter i ett nordiskt och europeiskt perspektiv. Rekordlåga 62 procent får sin operation inom vårdgarantins tre månader.

– Vi har historiskt låga siffror både på förtroende för vården och kvalitet. Det är djupt oroande.

Europas längsta sjukvårdsköer ska bort helt. Från 2021 ska köerna vara borta. SD satsar på en ny nationell sjukvårdsreform, en Patienträttsgaranti, för 7,5 miljarder.

– Målsättningen är en helt köfri vård till 2021. Redan 2019 ska 9 av tio finnas på rätt sida tidsgränsen. Det är en absolut nödvändig reform, säger Per Ramhorn.

Patienträtten stärkas
Ett tillägg är att patienter med allvarliga livshotande tillstånd ska få vård utomlands om man inte lyckas ge vård i tid inom landet.

– Man behöver samordna ledig vårdkapacitet både hos offentliga och privata vårdgivare, säger Ramhorn.

Löntagare
Det blir stora skattesänkningar på arbete. Jobbskatteavdraget ska återställas. Man höjer istället restaurangmomsen, vilket ger 11 miljarder kronor, och påbörjar en avtrappning av ränteavdraget.

– Vi lager krut på de som har lägst, låg- och medelinkomsttagare, 20 miljarder per år, säger Sjöstedt.

Regeringens skattehöjningar på investeringsparkonton och kapitalsparkonton säger SD nej till.

– Vi ska inte bestraffa vanliga småsparare.

Polis och försvar
Polisen får 4 miljarder och rättsväsendet 2,7 miljarder kronor. Försvaret får 18 miljarder på tre år.

Dessutom höjer man a-kassan till max 1200 kr per dag de första 100 dagarna och därefter 800 kronor per dag. Kostnad blir 4 miljarder kronor som ska finansieras solidariskt genom skattsedeln.

Småföretagen ska få skattelättnader som sänkt arbetsgivaravgift och minskat sjuklöneansvar för anställda, för 16 miljarder till år 2020.