BURKAFÖRBUD. För några dagar sedan gick Danmark ut med ett förslag att helt förbjuda burka och niqab. Nu höjs röster från Sverige att följa efter. Kristdemokraternas ungdomsförbund kräver delvis ett förbud och kvinnokämpen Soheila Fors tar ordentligt ton.

För några dagar sedan lade Dansk Folkeparti, danska regeringens stödparti, fram ett förslag om att förbjuda heltäckande beklädnad som till exempel burka och niqab. Dansk Folkeparti har drivit frågan länge, men nu även fått med sig det största regeringspartiet, borgerliga Venstre. Även Socialdemokraterna, det största oppositionspartiet, öppnar för en ny lag.

– Det är kvinnoförtryck och inget annat och därför är vi redo att förbjuda burka om det är vad som ska till försäkra ett Danmark där det inte finns burka, säger Mette Fredriksen, Socialdemokraternas partiledare.

Hur förbudet kommer att se ut och vilket straff det kan bli om man bryter mot förbudet ska förhandlas.

– Vi anser inte att det är rimligt att man gömmer sig i det offentliga rummet och vi anser inte att mobila parallellsamhällen är lösningen på något, säger Jakob Ellemann-Jensen, Venstres politiska ordförande.

Ägande och kontroll
Svensk-kurdiska Soheila Fors, som hjälper kvinnor utsatta för hedersförtryck, tycker att Sverige ska göra samma sak.

”Niqab och burka har alltså ingen religiös grund utan är kontrollredskap avsedda att skydda makens egendom genom att hägna in området och dämpa andra mäns sexuella impulser på kvinnans bekostnad. Därför är det rimligt att precis som Danmark gör inkludera niqab och burka i maskeringsförbudet. Då kan man även identifiera maskerade vänsterterrorister”, skriver hon på sin blogg.

Civilisationskrig
Men det är inte lätt för svenskarna, anser hon.
”Det som varit självklart ifrågasätts varje ögonblick i ett civilisationskrig eller i en upptrappad kraftmätning mellan världsbilder och värdesystem. ”

Hon passar på att ge svenskarna en välmenande känga.

”De är svenskarna som är de existentiella analfabeterna, inte invandrarna. Det är svenskarna som inte förstår de religiösa signalerna. Det är svenskarna som lallar omkring i livet utan att veta varifrån och vart det bär, inte invandrarna. Det är svenskarna som ibland tror att könsförtryck är exotisk kultur.”

Inte ducka
Men trots den oförståelsen går det inte att ducka för alla konflikter, menar hon.

”Den som inte förstår att livet i frihet är ett liv i en balans mellan vägar och med genomtänkta val kommer att ge bort friheten åt dem som skriker högst. Att vara mest kränkt behöver inte vara att vara den mest utsatta. Att svensken faller för så enkla trick beror nog på att Svensson tappat bort kompassen. Allt har ersatts av budordet: ”Du skall icke såra någon”.”

Könsdjur
Den muslimska läran om kvinnors täckta hår och sedesamma klädsel har ett syfte.

”Underförstått är mannen ett könsdjur som inte kan hantera sin sexualdrift. Därför ska kvinnan inte ge några sexuella signaler. För hur kan inte en enda lock, en blottad ankel eller en blick trigga tvångsmässiga våldtäktsmän?”

Attitydproblem
Fast klädseln har inte hjälpt mot våldtäkter.

”Just i de länder som tillämpar striktaste muslimska klädsel för kvinnorna, som borde vara mest skyddade, råder det en våldtäktskultur. Klädseln har inte hjälpt.” skriver Soheila Fors som tycker att man måste gå till roten med det verkliga problemet: invandrade mäns attityder till kvinnor.

KDUs förslag
Även Kristdemokraternas ungdomsförbund går ut idag med liknande budskap i en debattartikel. Dock kräver man bara förbud inom offentligt finansierad verksamhet.

”Den som förespråkar eller kräver att få bära burka bryter mot viktiga normer och värderingar.  De kräver att få omförhandla vårt sociala kontrakt, men det vore helt fel att tillåta”, skriver ordföranden i KDU Christian Carlsson, m fl.

Vi i Sverige borde i stället lära av länder som Norge och Nederländerna, och införa förbud mot heltäckande slöja, som burka och niqab, inom offentligt finansierad verksamhet.”

Frågan om burkaförbud kommer att behandlas vid Kristdemokraternas riksting i höst, och då kommer det att vara Kristdemokratiska Ungdomsförbundets förslag till beslut.