VÅLDTÄKTER. Utländska män begår 84 procent av grova våldtäkter. 95,6 procent av alla överfallsvåldtäkter begås av män med utländsk härkomst. Det visar en undersökning av 4000 domar de senaste fem åren.

När regeringen vägrar låta Brå göra sitt jobb blir det till slut andra som tar vid. Privatpersonen Joakim P Jonasson presenterar sin undersökning av sexbrott av män födda i Sverige och utlandet åren 2012-2017 utifrån domstolsdata. Studien genomfördes under maj-september 2017 och omfattar drygt fyra tusen fällande domar. Gärningsmäns härkomst har kartlagts genom offentliga uppgifter.

”Undersökningen är ett gensvar på regeringens vägran att ge BRÅ i uppdrag att ta fram officiell, aktuell statistik över invandrares brottslighet”, skriver Jonasson på sin blogg.

Undersökningen har fått stor spridning och även kommenterats av nationalekonomen Tino Sanandaji samt polischefen i Örebro Peter Springare.

Tino Sanandaji kommenterar:

”Det finns inget uppenbart galet i siffrorna”, skriver Sanandaji samt jämför med en KTH-studie som fann att 2/3 av gärningsmännen vid utomhusvåldtäkter i Stockholm var utländska.

Sekretessbelägger
Han beskriver läget angående statistikinsamling.

”Sverige för detaljerad statistik över brottslingars bakgrund. Individdata är sekretessbelagda och lämnas inte ut. Men när de sammanställs till ett genomsnitt är det anonymt och avslöjar ingens identitet.”

Starkt tabu
Forskare kan få tillgång till statistiken, men det finns ett starkt tabu i Sverige att inte göra det, menar Sanandaji.

”Tricket att mörka invandrares brott är att vägra sammanställa datan och att lura allmänheten med snömos om att nya uppgifter inte behövs”, skriver Tino Sanandaji.

Brå bör kolla
Han säger att det samtidigt är omöjligt att avgöra om Jonassons data stämmer när officiell statistik mörkas.

”Om Brå och kriminologer ser att hans siffror är fejk eller felräknade bör de gå ut och dementera det, de har tillgång till den riktiga statistiken, det har inte jag.”

Snömos
Sanandaji uppmanar människor att inte låta sig luras av ”ovetenskapligt snömos” som att Brå hävdar att det inte behövs någon ny undersökning eftersom de största andelen utrikesfödda inte misstänks för brott eller att andra sociala faktorer är viktigare än bakgrund.

”Det stämmer inte att utbildning och försörjningssituation är viktigare än invandring”, slår han fast.

Peter Springare
Peter Springare skrev på twitter om undersökningen: ”Ligger nog ganska nära sanningen. Liknande siffror ser vi i vardagen, vi som utreder dessa brott inom polisen.”

– Peter Springares uppmärksammade Facebookinlägg i våras var för övrigt en starkt bidragande inspiration till det som kom att bli min undersökning, skriver Jonasson.

Här är Joakim P Jonassons resultat utifrån undersökningen av nästan samtliga fällande domar för sexualbrott 2012-2017.
• Andelen dömda svenskar, i proportion till andra grupper, har minskat sedan 2013 och sjunkit kraftigt de senaste två åren.
• Män med utomeuropeisk härkomst begår 84% av grova våldtäkter. Svenskar kommer först på fjärde plats, efter afghaner, irakier och somalier.
• Två av tre grova våldtäkter begås av asylsökande eller män som getts uppehållstillstånd.
• Landsgrupper med högst faktor (sannolikhet) att begå grov våldtäkt är i turordning algerier, afghaner, tunisier, marockaner och palestinier.
• 95,6% av överfallsvåldtäkter begås av män med utländsk härkomst.
• Flest överfallsvåldtäkter räknat i individer begås i turordning av somalier, eritreaner, algerier, irakier och gambier.
• Flest överfallsvåldtäkter begås i Stockholm, Hudiksvall och Eskilstuna.
• 90% av gruppvåldtäkter begås av män med utomeuropeisk härkomst. Var fjärde våldtäktsman som agerat i grupp är afghan.
• Flest våldtäktsmän som agerat i grupp har dömts i Ystad, Eksjö och Uppsala. Göteborg är på 11:e plats, Stockholm 16:e och Malmö 21:a.
• Utlänningar ofredar svenskar sexuellt i mycket större utsträckning än andra utlänningar.
• Män med europeisk härkomst begår oftast andra former av sexuellt ofredande än tafsning. Tre fjärdedelar av dömda afrikaner har tafsat på sitt offer.
• En majoritet av de som döms för koppleri är rumäner.
• Homovåldtäkters andel av totala våldtäkter har stigit kraftigt de senaste åren, samtidigt är gruppvåldtäkt mot män nu den vanligaste kategorin.
• 85% av de som dömts för gruppvåldtäkt mot män är afghaner.
• Adopterade män, oavsett land, begår sexualbrott i högre utsträckning än inte bara svenskar utan även icke-adopterade från samma landsgrupp.
• Svenska män är överrepresenterade i endast tre rubriceringar: köp av sexuell handling av barn, barnpornografibrott och utnyttjande av barn för sexuell posering.

Ladda ner studien här (PDF, 3 MB) | Alternativ

Joakim P Jonasson beskriver sig själv på sin blogg: “Sverigevän. Kritisk mot asylmottagning, islamism, systemmedia och kulturelit. Forskar i invandrare och brottslighet, skriver debattartiklar ibland. Kandiderar för Sverigedemokraterna.”