KRIMINALITET. Gäster med vapen och skottsäkra västar. Det skrämmer numera kyrkogårdsarbetare vid begravningar i Malmö. Samtliga 230 anställda vid kyrkogårdsförvaltningen i Malmö ska därför lära sig hantera begravningar med beväpnade gäster.

– En del bär vapen synligt, vi ser också skottsäkra västar. För våra anställda känns det hotfullt att ha vapen i sin direkta närhet, säger Sven- Erik Aspeklev, kyrkogårdschef i Malmö, till Svt.

Han konstaterar att beväpnade begravningsgäster är ett nytt fenomen.

– Det är förskräckligt, kyrkogårdar borde vara fredade områden.

Alltfler platser som tidigare självklart varit fredade i Sverige tas nu över av en främmande våldskultur. Akutmottagningar, bibliotek, badhus, skolor, förskolor, alla tidigare lugna öppna offentliga platser behöver idag ofta väktare för att kunna fungera.

Nyligen beskrevs även att vårdcentraler i Skåne ska byggas där man ska ha flyktvägar för personalen. Personal och patienter ska även kunna hållas åtskilda för att minska hot och våld mot personalen. Det ska finnas flera dörrar i ett rum för att personalen lättare ska kunna fly. En av fyra läkare har utsatts för hot och våld de senaste tolv månaderna, enligt Läkarförbundet.

Nu är det alltså kyrkogårdsarbetarnas tur att berätta om en situation där anställda tvingas hantera hotfulla och farliga miljöer.

Råd att lämna platsen
Redan idag får personalen rådet att inte vara i närheten av begravningsföljen där någon bär vapen, berättar Sven-Erik Aspeklev.

– Upplever man situationen som hotfull ska man lämna platsen.

Förra året sköts sju personer till döds i Malmö. Hittills har sex personer dött efter skjutningar eller knivhugg under 2017. Det blir en hotfull stämning efter att någon skjutits. I de efterföljande begravningarna har kyrkans personal fått ta emot begravningsgäster som de upplever som hotfulla.

Därför ska man nu utbilda alla 230 personal på kyrkogårdsförvaltningen i Malmö.

– Vilka situationer kan vi ställas inför? Hur kan vi möta dem? Hur kan vi rusta personal och chefer? säger Sven-Erik Aspeklev.

Väktare ingen lösning
Även om alltfler anlitar väktare blir det ofta situationer där dessa får hantera situationer som är polisiära. Som i fallet i Angered, Göteborg, där vaktbolaget förbjuds av Arbetsmiljöverket att utföra arbete på torget. Det var efter en grov misshandel av en ordningsvakt på torget som ett skyddsombud utfärdade ett arbetsstopp.

– Denna händelse var väl droppen som fick bägaren att rinna över. Ordningsvakten kunde ha blivit dödad. Vår bedömning är att det här är inte ett uppdrag för ordningsvakter och väktare utan det här är ett arbete för polisen, säger Ulf Jarnefjord, regionalt skyddsombud på Transportförbundet.