I demokratisk ordning beslutade kommunfullmäktige i Vellinge igår kväll att införa tiggeriförbud i lokala ordningsstadgan. Men nu överklagas beslutet.

I kommuner kan politiker mer än prata. Där kan man gå till beslut. Frågan om tiggeriförbud har diskuterats på många håll, och i Vellinge gick man till handling. För några veckor sedan lade kommunstyrelsen fram förslaget. I går fick Moderaternas förslag stöddes av SD och L, vilket innebar att 39 av 51 röstade för förbudet.

– Vi har fått in synpunkter av invånare om olägenheter i kommunen. På vissa ställen i Sverige är det ett problem, bland annat med boendeförhållanden, kriminalitet och social otrygghet, sa kommunalrådet Carina Wutzler (M) till TT inför beslutet.

Men redan står det klart att beslutet kommer att överklagas.

”Tiggeriförbudet orsakar obefogade och oproportionerliga inskränkningar av människors grundläggande fri- och rättigheter och bör därför upphävas”, säger John Stauffer vid Civil Rights Defenders i pressmeddelande. Tiggeriet har stöd av andra som också sagt att de kommer att överklaga det demokratiskt fattade beslutet.

Ett skäl till att demokratiska beslut kan överklagas är att ändring i de lokala ordningsstadgarna måste godkännas av länsstyrelsen som avgör om ändringar är förenliga med lagen som reglerar lokala ordningsstadgar.

Om kommuner inte själva kan besluta om sin lokala ordningsstadga krävs lagförändring av riksdagen. Där har Sverigedemokraterna länge förespråkat tiggeriförbud och sedan i somras stöder också Moderaterna möjligheten att införa tiggeriförbud.