VALRÖRELSEN. För partierna är valrörelsen inför 2018 redan igång. Inte minst med tanke på söndagens kyrkoval. Men i valtider sker också en ökning av antalet hot och våldsamheter riktade mot politiker. 

Valår innebär inte bara mycket jobb för förtroendevalda och kandidater till de olika valen. Våld och hot är en annan del av politiken som intensifieras när det är valår. Polisen förstärker sitt skydd vid demonstrationer och torgmöten, och Säkerhetspolisen kraftsamlar och bidrar med riskbedömningar.

Sverigedemokratiska politiker är mest utsatta för hot enligt en tidigare rapport från Säkerhetspolisen och statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) även om den generella hotbilden upplevs mildare med åren enligt vad flera SD-politiker Samtiden talat med erfar. Men det finns exempel på de som agerar mot det demokratiska samtalet. I Uppsala slogs en 70-årig man ner när han delade ut flygblad till väljare utanför tågstationen. Nu läggs anmälan ner, trots teknisk bevisning.

– Nu i veckan har han till slut opererats, samtidigt möts han av att hela fallet blivit nedlagt. Fallet läggs ner då Polisen inte kunnat få tag på den misstänkta gärningsmannen, trots att både foto och video på denne har lagts fram, skriver Simon Alm, ordförande för Sverigedemokraterna i Uppsala på Facebook.

Men även partiföreträdare från andra partier utsätts för hot och våld.

”Demokrati är en rättighet, men snart inte en självklarhet?” Så lyder överskriften till vänsterpartisten Patrik Liljeglöds Facebookinlägg om när han blev överfallen tidigare i sommar.

– Jag blev bryskt behandlad och under knivhot också våldtagen under förevändning att jag var en kvinnlig Vänstergenitalie, att sådana som oss gillar sånt här och slutligen att jag var en förrädare, skriver Patrik Liljeglöd.

Även den moderate riksdagsledamoten Hanif Bali berättar att han fått utstå hat och hot ända sedan han engagerade sig i politiken.

– Mitt första hot var valet 2006 på valvakan, mitt första uppdrag. Sekunden valresultatet kom fick jag ett mordhot över telefon för att jag var en ”borgarjävel”. Jag har blivit lite tjockhudad. Du kan inte bli tjockhudad när det kommer till anhöriga, din släkt, vänner, familj, säger han till Expressen TV.