STOCKHOLM. Integrationsprojekt kallar de sitt evenemang. Ikväll ska svenskar få lära sig dari/persiska av sittstrejkande afghaner på Norra Bantorget. Evenemanget annonseras med ett par blonda tjejer bland afghanska män. Och ett provocerande: Svenska folket måste ta ansvar för att kunna bli en del av det nya Sverige.

Gruppen Ung i Sverige som organiserar afghanernas sittstrejk i Stockholm berättar på sin facebooksida att de ska ha ”workshop” med språklektioner.

”Detta är en första introduktion till språket och viktigt för att du ska klara dig i det nya samhället. Vi kämpar för att vi afghanska ungdomar ska få stanna och bli en del av samhället, då får svenskarna ta ansvar att vara en del av det samhället också. Språk är inte hinder för att förstå varandra, det är verktyg! Vi lär av varandra och möter morgondagen tillsammans. Ett samhälle där alla håller ihop och som vi formar tillsammans. Välkommen på vårat integrationsprojekt – Persiska/Dari för svenskar!” lyder beskrivningen.

Svenskar ta ansvar
Ung i Sverige skriver att de har fått positiv respons, men också många frågor. I kommentarsfältet finns de som ifrågasätter. ”Vill man bli integrerad i ett land bör man väl lära sig språket? Trodde att vi i Sverige talade svenska.”

Och ”Anordnar ni även kurser och lär afghanerna själva om Sveriges lagar och om deras skyldigheter och ansvar? Och inte enbart om rättigheter och att svenskar och Sverige ”ska” anpassa sig efter dom?
Oavsett så har ni formulerat texten riktigt illa. Det nya samhället och svenskar ska ta ansvar m.m?
Och med uttalanden som bl a ”vi ska ta över Sverige”, hur förklarar ni det?”

Ung i Sverige svarar:”Vad menar vi med ”det nya samhället” och ”varför ska svenskar ta ansvar att integrera sig”? Vi menar att samhällen förändras hela tiden och i morgon är ett nytt samhälle som vi kan forma tillsammans.”

Finska ensamkommande
Ung i Sverige gör liknelse mellan de afghanska männen som har fått avslag på sin asylansökan och finska krigsbarn, som man kallar ”ensamkommande finska krigsbarn”.

”Vad är ni rädd ska hända om svenskar som vill lär sig lite persiska och Dari får den möjligheten?” undrar man. Och ”Allt vi säger är att här är en möjlighet att lära sig ett annat språk, att ta ansvar för varandra och att vi vill vara med och skapa ett Sverige där vi får stanna. Hur kan det vara så provocerande och läskigt? Detta har fått människor att tänka och tänka om. Är alla lika värda?”

78 personer som sagt att de kommer.

Vänstergrupper
Det har spekulerats i att det är vänstergrupper som står bakom demonstranterna, inte minst när slagord om att rädda BB, och att ge svenska pensionärer bättre förutsättningar fördes fram för ett tag sedan. Klart är att gruppen jobbar hårt med att göra olika evenemang för att väcka uppmärksamhet och ge goodwill.

I helgen gick en stor grupp afghanska (mestadels män) en gångmarch till afghanska ambassaden på Lidingö, för att ”stoppa deportationer” till Afghanistan.

Andra aktiviteter de ägnat sig åt på sistone på sin sittstrejk är att tända ljus för ”personer som har tagit sina liv i Sverige, utan familj och kompisar!”, ”för de som fallit offer för den svenska asylpolitiken”.

Rådgivning
Det uppges också på sidan för ett par dagar sedan att alla afghanska flyktingar var välkomna på juridisk rådgivning på Wallingatan, Scalateatern.

Gruppen tillkännager också att man ordnar en bostadsförmedling för ensamkommande och söker frivilliga bostadsförmedlare, framför allt persisk- och daritalande.

”Nu är vi i full gång att samordna de människor som behöver bostad med de som vill öppna sina hem. Det här är Maja på bild som samordnar bostadsförmedlingen. För att det ska gå snabbare så behöver hon fler frivilliga bostadsförmedlare”, skriver man.