MEDIEANALYS. Rädslan för att förknippas med Sverigedemokraterna på minsta vis är påtaglig för tidningskoncernen Hallpressens ansvariga utgivare Marie Flyckt. Det blir också tydligt i hennes resonemang att en journalist inte får ha SD-sympatier.

– Det är ett olyckligt sammanträffande, kommenterar hon ängsligt att tidigare medarbetare gått över till SD-anknuten press.

I samband med att redaktionen Avpixlat gör en omorganisation och nyöppnar som Samhällsnytt intervjuas  Marie Flyckt, ansvarig utgivare på Hallpressenkoncernen med bland andra Skaraborgs Läns Tidning, av Expressen. Ny chefredaktör för Samhällsnytt är nämligen Tommy Carlsson, en före detta nattchef på tidningen och före detta kollega till mig, Anna Ernius, numera reporter på Samtiden.

Under en period arbetade jag som pressekreterare för SD på riksdagskansliet, vilket väckte uppmärksamhet, då jag kom från en 15-årig anställning som journalist på Hallpressenkoncernen. Jag påtalade då i intervjuer att jag på min tidigare arbetsplats systematiskt tvingades mörka och vinkla nyheter för att inte gynna Sverigedemokraterna.

Expressen ställer nu Marie Flyckt till svars för att koncernen har haft två medarbetare som under en kort tid har gått över till SD eller alternativa medier.

Expressen: ”Vad säger du om att två medarbetare på relativt kort tid lämnat tidningen för SD respektive en hatsajt?” 

Marie Flyckt: – Vi har en väldigt stabil redaktion som vi har väldigt högt förtroende för. Så jag kan inte se att det är ett mönster, det är ett olyckligt sammanträffande. Eller ja, jo, det kan man ju säga. 

Expressen: Hur påverkar detta förtroendet för tidningen? 

Marie Flyckt: – Jag tror inte att det påverkar förtroendet eftersom det inte finns något tydligt mönster. Dessutom har jag som sagt ett väldigt högt förtroende för redaktionen. Men det är klart att det skulle vara problematiskt om man började se mönster i det.” 

Marie Flyckt är alltså rädd för att man ska se ett mönster i att tidigare medarbetare som är journalister på hennes tidningskoncern börjar arbeta på SD-relaterad press. Hon verkar inte förstå att det hon säger just ger mig rätt i mitt påstående. Även Expressens frågor ställs utifrån samma utgångspunkt, att det är en belastning för en tidning om tidigare medarbetare övergår till att arbeta för SD eller SD-anknuten media.

Jag försöker nå Marie Flyckt på telefon under två dagar, utan framgång. Det jag vill fråga henne är om inte journalister har åsiktsfrihet.