ISLAMISM. Det är ett dystert facit, sex år efter att jihadistresandet tog fart: – Antalet extremister har mer än tiodubblats, det förebyggande arbetet famlar och lagstiftningen släpar efter. Det säger terrorexperten Peder Hyllengren. Hans recept är att verkställa utvisningarna, skyndsamt.

Peder Hyllengren, terrorexpert och forskare på Försvarshögskolan, skriver i GP att extremismen möter för lite motstånd. Sedan 2010 har antalet radikala våldsbejakande islamister ökat från 200 till 2 300 personer. En mer än tiodubbling på sju år.

Han varnar för utvecklingen.

– Sverige måste se till att skyndsamt verkställa utvisningar för att förhindra att dessa människor går under jorden, skriver han i GP, och tar dådet på Drottninggatan som exempel.

Kommuner har visserligen kommit igång med förebyggande arbete. Ändå har extremismen vuxit så kraftigt. Men handlingsplaner och riktlinjer räcker inte. Han vill se uppsökande verksamhet och att man försvårar mer för de radikala miljöer att få fäste.

Kommun ger fortfarande
– I dagsläget möter extremismen dessvärre litet motstånd i Sverige. Det blir heller inte bättre när kommuner finansierar radikala föreningar, skriver han.

Sent omsider har man dragit in det statliga stödet till Sveriges Förenade Muslimer, efter omfattande kritik, nämner han, men påpekar att så sent som i år betalar fortfarande Göteborgs kommun ut bidrag.

Han efterlyser också en anpassad sekretesslag, som man har i Danmark, för utbyte av information mellan myndigheter.

Vad har man gjort konkret
Även om kommuner har kommit igång och kan visa upp ”tjusiga dokument” så vill han se att det händer något.

– Hur många lyckade fall finns det? Vad har man gjort, konkret? undrar han.

Och med den utveckling som är måste det till handling.

– Volymerna har dock hunnit växa sig så stora att det blivit en närmast hopplöst uppgift, konstaterar han.

Omfattande migration
Han tar även upp massinvandringens roll i den stora ökningen av radikaliserade individer.

– Under de senaste sju åren har migrationen varit omfattande, det vore således viktig information avseende hur stor del av ökningen från 200 till 2300 som kan tillskrivas personer som kommit till Sverige under denna tidsperiod. Om detta saknas dessvärre information, skriver han och menar att det är angeläget att få fram denna relevanta information.