EKONOMI. Det finns fortfarande stor andel fattigpensionärer i Sverige, visar nya siffror från Eurostat. Betydligt större andel än både våra nordiska grannländer och EU-snittet. I ett tioårsperspektiv är Sverige ensamt i Norden om att gå åt fel håll.

Det var förra året när de nya siffrorna från Eurostat kom som problemet med de snabbt ökande fattigpensionärerna i Sverige uppmärksammades.18,2 procent eller nästan var femte pensionär låg under EUs fattigdomsnivå.

Enligt årets siffror (från 2016) lever 16,8 procent av pensionärerna i Sverige under gränsen för fattigdomsrisk. Även om siffrorna för Sverige har förbättrats några procentenheter i årets mätning är siffrorna anmärkningsvärda, anser Eva Eriksson, ordförande för SPF Seniorerna.

– Vi har en stor grupp människor som tvingas vända på varenda krona. Det är ovärdigt, säger Eva Eriksson till Expressen.

Var fjärde
Ser man till åldersgruppen 75 år och äldre är siffrorna ännu mer alarmerande, 24,5 procent – en fjärdedel – lever under EUs fattigdomsgräns (60 procent av medianinkomsten) I pengar innebär gränsen 11 800 kronor i månaden i Sverige.

Och jämfört med våra nordiska grannländer är skillnaden mycket stor. Det är alarmerande att de nordiska grannarna ligger mycket bättre till än Sverige.

Andel av befolkningen under gränsen för risk för fattigdom (60 procent av medianinkomsten), 75 år och äldre. Siffrorna för Island samt EU-genomsnittet inte är släppt. Källa: Eurostat

Bäst för tio år sedan
Det är Sverige som sticker ut med utveckling i motsatt riktning. För tio år sedan låg Sverige klart under EU-snittet, och näst lägst bland de nordiska länderna. 2006 låg Sverige 17,4 procent av befolkningen under gränsen för risk för fattigdom, 2016 är siffran 24,5 procent, en mycket stor ökning.

Under samma tioårsperiod har våra nordiska grannars utveckling gått åt andra hållet. 2006 hade Finland 28,5 procent andel medan man på tio år minskat andelen till 18,2. Norge har gått från 24,6 till 16,2 och Danmark från 23,1 till 14,7.

Fler fattiga kvinnor
Sammanlagt handlar det om 328 000 svenskar som lever under gränsen för risk för fattigdom. Kvinnor är överrepresenterade, 229 000 kvinnliga pensionärer ligger under fattigdomsgränsen, medan motsvarande tal för män är 99 000.

Betalat skatt
Att vi har denna utveckling trots att finansminister Magdalena Andersson (S) säger att Sveriges ekonomi är urstark är skrämmande, menar Eva Eriksson.

– Det är ovärdigt ett välfärdsland som Sverige att vi har ett pensionssystem som inte klarar av att ge ekonomisk trygghet i dag eller i framtiden. Vi har här en stor grupp människor som arbetat och betalat skatt under sina liv men som nu tvingas vända på varenda krona.