Sverige myndigheter kontrollerar inte utländska medborgare, bara svenska medborgare. Det gör landet till paradis för internationella brottssyndikat.

Sverige marknadsförs i ljusskygga internationella kretsar som ett idealiskt land för att gömma kapital, skydda pengar och undvika skatt. En granskning som Dagens Nyheter gjort visar att man på ryska sajter helt öppet säljs svenska bolag som utnyttjar luckor i den svenska kontrollen. Kriminella kombinerar trovärdigheten från ett svenskregistrerat bolag med anonymiteten och skattefördelarna från skatteparadisen.

Svenska myndigheter står handfallna inför de avancerade finansupplägg som utnyttjar brister i det svenska systemet, som bara är inriktat på att kontrollera svenska medborgare. Utlänningar kan vara grovt kriminellt belastade, men eftersom de är utlänningar är det fritt fram i Sverige.

– Syftet är att skydda kriminella individer och skaffa en schyst fasad. Man använder Sveriges rykte om att vara en icke korrupt nation, säger Pia Bergman vid Skatteverket till DN.

Nya bolag registreras hos Bolagsverket. Sedan är det länsstyrelserna som har ansvar för tillsyn över bolag med verksamhet som kan användas för penningtvätt. De ska granska om personerna bakom bolaget är lämpliga. Men granskningen är automatiserad och fungerar bara med ett svenskt personnummer som går att kontrollera mot svenska register. Utländska medborgare utan personnummer passerar helt obemärkt förbi.

Efter påpekande från Financial action task force (FATF) valde länsstyrelsen i Stockholm ut ett antal bolag med utländska styrelser och ställde krav om svar på ett antal frågor om sin verksamhet. Men det kom nästan inga svar, de flesta breven kom oöppnade i retur till länsstyrelsen.

Ett av bolagen som inte svarade styrdes av en rysk gängledare via bolag på Seychellerna. När han tog över det svenska bolaget hade han nyligen dömts till tre års fängelse i Ryssland för finansbedrägeri.

Men inte ens om länsstyrelsen hade känt till att ägare och styrelse varit grovt kriminella utlänningar hade det lett till att registreringen återkallats.

– Vi har möjligheter att förelägga bolaget att byta ut företrädare alternativt förelägga dem att upphöra med verksamheten och även förena detta med vite. Enligt den bedömning länsstyrelsen gjort är det dock problematiskt eftersom vi måste se till att bolaget delges föreläggandet vilket kan vara svårt när företrädarna befinner sig utomlands, säger Helena Landstedt, jurist på länsstyrelsen i Stockholm.

Med andra ord: Om de kriminella river brevet från länsstyrelsen, är det bara att fortsätta. Sverige griper inte in mot kriminaliteten. De är ju utländska medborgare. Då är det fritt fram att bryta mot alla Sveriges lagar.