Det sitter i väggarna. Utrikesdepartementet, UD, har ända sedan Östen Undén introducerade eftergiftspolitik gentemot kommunistblocket präglats av en orealistiska vänsterideologi. Den skadar Sveriges nationella intressen på flera aktuella områden.

Sveriges utrikesminister, Margot Wallström, är en politisk broiler vars formella bildning på intet sätt är betungande, 9-årig grundskola. I alla sammanhang talas om ”kunskapssamhället” och behovet av utbildning. Men vi har fått en skola (grundskola och gymnasiet) där många av eleverna knappast kan förstå en enkel text, än mindre skriva korrekt. De flesta håller med om att detta inte är förenligt med ett modernt, konkurrenskraftigt samhälle. Men ingen ifrågasätter när våra toppolitiker mer eller mindre saknar utbildning och bildning. De är en sue generis, en art för sig!

Statsminister Tage Erlander grundlade ett säkerhetspolitiskt samarbete med USA under 1950-talet. Efterhand nalkades dock slutet på gråsossarnas och folkhemmets tid. Utrikesminister Östen Undén introducerade en eftergiftspolitik gentemot det kommunistiska Sovjetunionen. På 60-talet sprack fördämningarna och UD fylldes på med aningslösa ”revolutionärer” som hyllade Castro, Che Guevara m.fl. och inte insåg KGB:s järngrepp på samtliga sovjetiska satellitstaters underrättelseorganisationer mm.

Vänstern tog de facto över UD och därmed utrikespolitiken och vilket fortfarande gäller. De borgerliga regeringar vi haft har inte lyckats att förändra detta missförhållande som förhindrat en pragmatisk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Gråsossarnas folkhem förvandlades till flammande eld och röda fanor med en närmast revolutionär och samhällsomstörtande inriktning.

Den grundfalska svenska ”neutralitetsdoktrinen” anammade en ”kålsupardoktrin” där den kommunistiska diktaturen Sovjetunionen likställdes med den kapitalistiska demokratin USA! Detta frammanade en antiamerikanism som fortfarande gäller i regeringen och i UD.

När det gällde USA kunde man häva ur sig precis vad som helst medan det tassades försiktigt gentemot sovjet med följd att vi fick ett antal högt uppsatta tjänstemän inom framför allt UD som blev rena sovjetagenter. Sverker Åström, Undéns andlige efterträdare, utsågs 1972 till kabinettssekreterare i UD (den näst högste tjänstemannen i UD) trots SÄPOs varningar. I ett tidigare skede, på 60-talet, vägrade Säpo godkänna att Åström utsågs till Moskvaambassadör efter Rolf Sohlman. Den avhoppade KGB-kryptören Vladimir Petrov nämnde vid förhör att det fanns en högt uppsatt svensk diplomat i sovjetisk tjänst. Han kallades ”Getingen” på grund av sin smala midja. Få tvivlar på att det var Sverker Åström som avsågs. Kanske klarade han sig till sin död vid 97 års ålder på grund av hållhakar på högt uppsatta politiker och tjänstemän som han samlat på sig under sin mångåriga dominans inom utrikespolitiken? Även den mångåriga svenska Moskvaambassadören Rolf Sohlman nämndes som möjlig sovjetisk agent under täcknamnet ”Solstickan”.

Biståndsmyndigheten SIDA var en utväxt från UD:s buskiga vänsterträd. Under årens lopp har man fullkomligt öst miljarder över främst kommunist- och socialiststater i tredje världen samt ”befrielserörelser” i Afrika och Latinamerika och där biståndsmiljarderna till stor del hamnade i fickorna på odemokratiska diktatorer.

Wallström har nu introducerat begreppet ”feministisk utrikespolitik” vilket är rent löjligt och ett arv från de naiva ”revolutionärerna” i UD.

Som tidigare EU-kommissionär lämnade Wallström inga direkt tydliga eller positiva spår efter sig. Som svensk utrikesminister har hon lyckats införa en direkt Israelfientlig, närmast antisemitisk, politik med följd att hon är ”portad” från Israel. Provocerande nog har hon vädjat att få komma in i Israel för att ”kunna besöka Gaza”, vänsterns lilla paradis i Mellanöstern.

Som enda Europeiska land har Sveriges regering accepterat Palestina som en suverän stat, i strid med folkrättslig praxis. Vidare har Sverige som enda EU-land skrivit på av arabstater initierade FN-resolutioner angående östra Jerusalem. I resolutionerna hävdas att muslimerna har större rätt till den Heliga staden än det judiska folket. Provocerande nog nämns Tempelberget endast med sitt arabiska namn, Haram al-Sharif, och inte med det internationellt accepterade och använda namnet.

Hebréerna kom till det Heliga landet 2000 år innan Muhammed enligt legenden satte sin fot på Tempelberget för att flyga upp till himlen och Gud på sin häst. Det första templet på Tempelberget, Salomos Tempel, byggdes minst 1500 år innan Muhammeds högtflygande ritt.

Vänstern talar hela tiden om Israel som en ockupationsmakt och hänvisar till 1967 års gränser, d.v.s. gränserna före 6-dagarskriget. Vad man däremot inte säger är att inför 6-dagarskriget var, allt sedan Frihetskriget 1948, Västbanken och östra Jerusalem illegalt, i strid med FN-stadgans och folkrättens förbud mot anfallskrig, ockuperat av Jordanien och Gazaremsan på motsvarande sätt illegalt ockuperat av Egypten. Jag är ganska säker på att Wallström själv inte är påläst på Mellanösterns moderna historia.

Slutligen, den svenska regeringen avser skriva på en FN-konvention angående ”förbud mot kärnvapen”! Det låter ju fint och ädelt men bär utopins prägel. Det står klart att om Sveriges riksdag ratificerar den föreslagna konventionen kommer försvarssamarbetet med USA och Nato att raseras och vi som stat stå helt nakna försvarspolitiskt.

Uppenbarligen brydde sig Wallström inte om att konsultera och samråda med försvarsministern som uppenbarligen blev tagen på sängen. Enligt försvarsminister Hultqvist ”får ingenting ske som i någon mån rubbar våra försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten”. UD med Wallström i spetsen agerade självsvåldigt men helt i linje med den orealistiska vänsterideologi som präglat UD under lång tid och satt sig i väggarna.

Vi har inte endast en feministisk utrikespolitik, vi är också en ”humanistisk stormakt”. I denna anda erbjöd sig statsminister Löfvén den ständigt häcklade president Trump att ”hjälpa till” i Nordkoreakonflikten! Jag erinrar mig osökt ett Hassaninslag där en man ringer upp Hells Angels och vill bli medlem. När han får frågan vilken ”båge” han har blev svaret; ”En Zündapp 50 kubikare”! Natti, natti!

Svensk utrikes- och säkerhetspolitik är ett skämt.