Stödet för att förbjuda tiggeri har ökat. 57 procent vill vidta åtgärder. Ett parti har konsekvent svarat upp mot denna folkopinion medan de övriga partierna försvarat tiggeriet.

Sverigedemokraternas linje om att det ska vara lagbrott att bedriva tiggeri stöds av nära sex av tio medborgare, medan de som vill att det ska vara fritt fram att tigga utgörs av 16 procent. Det visar ny mätning från Inizio som Aftonbladet publicerar.

Socialdemokraternas idé om att införa ”tiggarlicenser” sjunker och har nu bara stöd av sju procent av de tillfrågade.

Det starkaste stödet för ett uttalat förbud mot tiggeri finns bland män, medelålders, i Mellansverige och hos SD-väljare.
Nio av tio Sverigedemokrater, 64 procent av Alliansens väljare och 35 procent av de rödgröna väljarna vill ha ett förbud.

I vissa kommuner, som Vellinge i Skåne, har man beslutat att ändra den lokala ordningsstadgan så att det blir förbjudet att tigga i angivna områden i kommunen.

Men i riksdagen råder stort motstånd mot att införa lagligt förbud mot tiggeri.