HÖSTBUDGET. – Magdalena Andersson (S) bygger upp risker, menar Oscar Sjöstedt (SD), ekonomisk politisk talesperson för SD. Istället för att spara i ladorna för sämre tider spenderas för fullt och kortsiktigt. De höjda barnbidragens inverkan på utrikesfödda kvinnors incitament att jobba togs upp av Anna Dahlberg, Expressen.

Lite av allt till alla. Höjt barnbidrag med 200 kronor, höjt studiebidrag och sänkt skatt för pensionärer. Gratisåkning för unga. En riktig valfläskbudget kom regeringen med enligt flera kritiker.

Flera kritiserade att S-regeringen i högkonjunktur inte använde pengar till strukturella satsningar på vård, arbetsmarknad, bostadsmarknad. Istället blev det ”smågodis”, som Jakob Forssmed (KD) sa.

Flera passade på att peka på svagheten att regeringens största mål – Europas lägsta arbetslöshet 2020, är utopiskt.

 Oscar Sjöstedt (SD) kallar budgeten kortsiktig och populistisk och varnar för överhettning med de stora finanspolitiska satsningarna i den rödgröna budgeten.
– Att lägga en sådan budget i högkonjunktur, när Riksbanken har minusränta, är inte ansvarsfullt. Nu ska man bunkra i ladorna, för det kommer en regnig dag.

Det går för mycket pengar till migration, integration och arbetsmarknadssatsningar som inte leder till jobb. Han efterlyser istället åtgärder där man har stora problem, som arbetsmarknaden.

– Där går regeringen i motsatt riktning med skadliga skattehöjningar, som kommer försämra sysselsättningstillväxten.

Haverier
Han benämnde flera satsningar som haverier, som Arbetsförmedlingens etablering för nyanlända, där bara 4-5 procent har arbete eller liknande efter två år.

– Hur kan man satsa tiotals miljarder årligen på detta, säger han i riksdagsdebatten.

– De satsas mycket pengar på sådant som inte fungerar. Det funkar inte nu, har inte funkat och kommer inte att funka, säger Sjöstedt.

SD kommer göra substantiella omprioriteringer i sin budget som kommer om två veckor, främst på områdena migration och arbetsmarknad, enligt Sjöstedt.

Behöver du jobba?
I SVT-studion kommenterade Anna Dahlberg, ledarskribent på Expressen. Bland annat de höjda barnbidragen.

– När det gäller barnbidraget, särskilt då regeringen är orolig för att utrikesfödda kvinnor har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

För de höjda barnbidragen bland andra kommer att slå olika beroende på om man har ett par barn eller om man är en storfamilj,

– Lägger du ihop de här bidragen och du har många barn, är du dessutom ensamstående får du höjt underhållsstöd, behöver du jobba?

”Blir väldigt mycket pengar”
Hon tycker man borde se över effekterna.

– Det finns en fara i när vi bygger ut de här bidragen för mycket, incitamenten att ta en 40-timmars vecka blir inte starka. Vi behöver räkna på detta, lägger man ihop det ena och det andra som höjs, blir det väldigt mycket pengar.

Ett färskt exempel kan nämnas månggiftesmannen i Nacka, vars familj med tre fruar och 16 barn med befintliga bidrag kan få uppåt 100 000 kronor per månad i bidrag.