KYRKAN. Kyrkan visar återigen hur politiserad den är i Sverige. Inför riksdagens öppnande var temat för gudstjänsten i Storkyrkan migranter och flyktingar. ”För mig som katolik borde gränserna vara öppna”, säger Dominikansyster Madeleine Fredell.

Sverigedemokraternas kritik mot den vänsterliberala politiseringen av Svenska kyrkan är hård, inte minst inför kyrkovalet nu på söndag. Men även katolska kyrkan visade prov på liknande argumentering visar det sig.

Riksdagens öppnande under tisdagen bjöd traditionsenligt på tal i Storkyrkan med riksdagsledamöter och kungafamiljen närvarande. Eftersom det är 500 år sedan reformationen, hade katolska Dominkansystern Madeleine Fredell bjudits in för att tala. Det var första gången en katolik högtidstalade inför riksmötets högtidliga öppnande. Temat var flyktingars utsatthet och Fredell hyllade mångfalden. Hon sa att högtidlighållandet av reformationsdagen den 31 oktober ”betyder att vi firar mångfalden”.

Madeleine Fredell uppmanar till öppenhet för de flyktingar som söker sig till Sverige.

– För mig som katolik borde gränserna vara öppna, säger hon enligt DN.

Dominikansysterns citerade ur Bibeln: ”Min fader var en nödställd armé”, och sa att ”Många barn kan instämma i dessa ord i Sverige i dag.”

– Likgiltigheten inför en fattig människas ansikte vet snart ingen gräns. Om vi bara kunde förstå vilken gåva vi får med alla de människor som kommer hit, säger hon.

Samhällsekonomiskt lönsamt
Madeleine Fredell hävdar till och med att det är samhällsekonomiskt lönsamt att ta emot alla migranter, ett argument som inte hörs lika ofta längre i samhällsdebatten. DN frågar om talet var riktat till SD.

– Nej, det var till alla. Det är för den förståelsen för att vi behöver mångfalden. Då blir vi rikare. Du kan också se det på punkt efter punkt, också den samhällsekonomiska. Vi blir rikare. Vi får kanske betala ett visst pris till att börja med, men när alla de här människorna får utnyttja sina förmågor, ja då blir det här landet ännu bättre.