RIKSDAGEN. Maria Ferm (MP) beskriver fasor i Afghanistan, Johanna Jönsson (C) berättar detaljerat om självmord. Christina Höj Larsen (V) ser en historisk händelse på gator och torg, likt i arbetarrörelsens vagga. Det är debatt om ensamkommande i riksdagen.

Debatten i riksdagen om ensamkommandes situation hade initierats av Vänsterpartiet och Christina Höj Larsen, som hävdade att ensamkommandes sittstrejk är början på en historisk rörelse, detta fastän den har visat sig orkestreras av vänsterorganisationer och aktivister.

– Kampen för rättvisa har alltid börjat på torg och gator, skolor och arbetsplatser. Hon berättade att nätverket och asylaktivisterna #Vistårinteut har lämnat in 60 0000 namnunderskrifter för amnesti.

Miljöpartiet var lika inne på amnestilinjen, något de också tagit kongressbeslut på i våras. Alla ensamkommande som kom 2015 ska få stanna, enligt MP.

Maria Ferm (MP) fick då frågan av KDs Désirée Pethrus om det var regeringens linje eller bara MPs, eftersom MP sitter i regeringen.

– Regeringen har inget sånt förslag i nuläget men det är något vi arbetar för, svarade Maria Ferm.

Det var många känslosamma inlägg om hur de ensamkommande mår dåligt och om hur farligt det är i Afghanistan. Maria Ferm har till och med rest till Kabul och beskrev fasorna och menar att det är omöjligt att återvända dit.

Självmord
Centerns Johanna Jönsson (C) var mest känslosam och inledde med att i detalj tala om ensamkommandes självmord och försök.

– Sju personer har tagit sina liv i gruppen, flera andra har försökt. Det går inte börja nån annanstans än där.

Johanna Jönsson verkar inte ha något förtroende alls för att lagar och beslut ska kunna följas, utan anser att det är praktiskt omöjligt att utvisa alla de som fått avslag.

– Inom kort kommer många tusentals unga män som förlorat rätten till bostad och bistånd att befinna sig här medan kapaciteten att utvisa så många så snabbt faktiskt saknas.

– Hittills i år har gränspolisen lyckats tvångsutvisa 50 personer till Afghanistan och den afghanska regeringen försöka fördröja utvisningarna eftersom man saknar förmåga att ta emot dem, menar Johanna Jönsson.

– Det kommer ta många, många år att utvisa alla, men även om vi skulle sätta in alla tillgängliga resurser så är det många som aldrig kommer låta sig utvisas, för så ser det ut runt om i hela världen, säger hon.

Misär
Följden av att alla tusentals män kommer stanna kvar i Sverige blir enligt Johanna Jönsson svår.

– Risken är stor att drogmissbruk kommer öka i den här gruppen. Gängkriminalitet får en stark grogrund och misären kommer vara stor. Det kommer leda till enorma kostnader för samhället, både i mänskligt lidande inte minst för brottsoffer, och i rena kostnader för sjukvård och rättsväsende.

Centern ville dock inte ge amnesti till alla utan andra åtgärder, som att den som försörjer sig kan få stanna, att låta den angivna åldern vid ansökan gälla, fler stipendier, och att omflyttningar ska upphöra.

Det går inte att utvisa dem, alltså bör de få stanna, verkar resonemanget vara. Misären hon beskriver med de tusentals männen kommer inte att inträffa om de får asyl, menar hon tydligen.

Inte ändra
Allianspartierna, SD och S höll fast vid  att ordningen med att Migrationsverkets tjänstemän tar beslut som kan prövas i domstol ska gälla –  beslut om asyl ska inte tas av politiker i riksdagen.

Paula Bieler sa att det verkar som om målet är att alla ska stanna, medan SD har en politik som syftar till att hjälpa.

– Regler ska följas, beslut ska respekteras och bedömningar ska göras av exporter. Politiker ska inte lägga sig i vilka omständigheter som för stunden det ska tas hänsyn till.

Det är partierna till höger som står upp för att regler och lagar ska följas, konstaterar hon.

– Annars skapar man ett system som gynnar smugglare och kriminella, som får familjer att skicka iväg sina unga och människor att göra en farlig resa, för att nå en plats där man kanske får hjälp. Det system vi har måste vi se över i grunden.

MIsstroende mot statsministern
Bieler tillkännagav också under debatten att Sverigedemokraterna begär att riksdagen röstar om misstroende mot statsminister Stefan Löfven (S).

– Det har varit allt tydligare att informationen har varit mycket nära statsministern själv.

Inte tagit ansvar
Paula Bieler sa att statsministern inte har tagit sitt ansvar som ledare och att han inte verkar inse allvaret i det som skett gällande IT-skandalen på Transportstyrelsen och hur regeringens har hanterat det.

– Han har talat om ett haveri, men han har inte talat om haveriet inom den egna regeringen, inom regeringskansliet, och att information inte förs vidare eller hans roll som ledare i detta.
En omröstning om Löfven kan troligen bli av tidigast på fredag eller i början av nästa vecka.