TERRORISM. Terrorexpert Magnus Ranstorp har kallat Sveriges arbete mot terrorism och radikalisering för ”en kedjereaktion av senfärdighet”. Han kritiserade den nationella samordnaren i Agenda. – Det är mycket snack och möten, men var är verkstaden?

Terrorforskaren Magnus Ranstorp har flera gånger varit kritisk mot regeringens nationella samordnare mot våldsbejakande extremism.

– Det är mycket samordning, det är mycket snack och det är mycket möten. Men var är verkstaden? Hur många tar vi fatt i? Det vet inte jag och jag jobbar ändå med frågorna. Så jag tycker att man kan fråga sig: Är det mycket verkstad eller är det mest möten? säger Ranstorp i SVTs Agenda.

Anna Carlstedt, chef för den nationella samordnaren, uttryckte sig svävande om vad man åstadkommit. Hon sa att man hade haft många möten, just det Magnus Ranstorp kritiserat.

– Jag tycker att det är enastående mycket verkstad lokalt. Bara i år så träffar vi samtliga kommuner. Det vi ser är att lärare, poliser, socialsekreterare, föreningsledare och fritidsledare gör jättestor skillnad varje dag, men med i stort sett inga resurser alls, säger hon.

Vet inte
Ungefär 150 terrorister har återvänt från Syrien. Men Anna Carlstedt kan inte säga hur många kommunerna haft kontakt med.

Hon berömde sig över att ”Vi i Sverige har ändå varit förskonade”. Men Svt-reportern Anders Holmberg godtog inte det svaret utan pressande henne: ”På vilket sätt? Vi är ett av de länder där flest har anslutit sig till IS” påpekar han.

– I de flesta kommuner har vi inte återvändare, svarar hon tíll slut utan att lyckas inte förklara närmare.

Defensiv
Hon ser rädd och defensiv ut, ungefär som kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke gjorde när hon pressades tidigare i år i SVT. Då det visade sig att Bah Kuhnke hade obefintlig kunskap om det område hon ansvarade för, ledde det till att hon fick lämna ifrån sig ansvaret över våldbejakande extremism.

Men Carlstedt har inga tydliga svar. Inga svar på hur många kommunerna har träffat, inte på om några har avradikaliserats eller något annat. Hon skyller till slut på att kommunerna inte får reda på vilka individerna är av Säpo.

Jihadister tiofaldigats
Samtidigt som den nationella samordnaren inte ser ut att ha åstadkommit någonting alls, ökar problemen. Antalet våldsbejakande islamister i Sverige har ökat från 200 till 2000 på tio år, enligt Säpo. Säpochefen Anders Thornberg som kom med uppgifterna i somras säger i Agenda att tillväxten fortsätter hela tiden.

– Det oroar mig, säger han.

Drivbänk
PO Hellqvist, tidigare Säpo, nu polis på fältet säger att Sverige med sina utanförskapsområden är ”en drivbänk för terrorism”.

De individer PO Hellqvist är mest oroad för är inte de 150 som har återvänt från Syrien utan de radikala islamisterna på hemmaplan, i de särskilt utsatta områdena. Dels för att de är många fler men också för att de inte finns på Säpos radar, uppger han.

– De har också lätt tillgång till vapen och karismatiska salafistiska ledarfigurer.

Han befarar nya terrordåd.

– Ja. Vi har miljöerna, vi har individerna.

Nu olagligt
Sedan 1 april är det olagligt att åka på ”terrorresa” utomlands. Men när nu IS förlorar mark i Syrien och färre individer reser dit blir det istället en övergång till att kämpa i det ”virtuella kalifatet”.

Anhängare uppmanas att agera på egen hand och ta vad man har för enkla vapen och döda otrogna i väst. Det finns runt 30 000 sajter med IS-propaganda på nätet och man använder den hårt krypterade plattformen Telegram.