VALET 2018. Jasin, ett muslimskt parti, söker tillstånd för registering för att delta i riksdagsvalet 2018. På sin hemsida skriver man att man vill vara en “sekulär rörelse” och “målet är att ena alla i östvärlden”.

Partiet Jasin är under beredning hos Valmyndigheten. Anmälan gäller val till riksdagen, för samtliga val till landstings- och kommunfullmäktige samt för val till Europaparlamentet. För att få ställa upp som parti och registreras behöver man 1 500 namnunderskrifter.

Partiet vill göra en ”vänlig reformation till en förbättring av livet i Sverige. Bättre välfärd till alla!” skriver man på partiets hemsida.  Partiets mål är att  “i ett samarbete skall vi kunna skapa ett säkert samhälle för oss, våra barn och de nyanlända”. Samt skapa “ett säkert samhälle bort från kriminalitet och rasism”.

Hemsidan är gemensam med föreningen JaSin Group. Där definierar de sig som ett demokratiskt fredligt parti.

”JaSin Group (J.S.Gr.) är ett multikulturell demokratiskt fredligt parti som har JaSin muslimskt trossamfund och föreningen Mary Dian under sig. Som ett politiskt party eller rörelse är JaSin Group en sekulär rörelse och målet är att ena alla från östvärlden. Nämligen Fjärran östern, Mellanöstern, Afrika och Östeuropa, oavsett vilken folkgrupp, språk, ras, hudfärg eller religion de har.”

Underrätta shejk
Det finns alltså två religiösa föreningar som delar hemsida med partiet Jasin. Alla religiösa program ska ledas och underrättas av Sheik Zoheir-Eslami Gheraati, skriver man vidare.

På JaSin Groups hemsida står det även att man vill har representanter i olika myndigheter för att ”bestrida främlingsfientlighet eller rasism i myndigheterna”:

”Den muslimska manliga rörelsen handlar om att muslimska män skall kunna få rättigheter i samhället. Vi skall förebygga familjevåld och kvinnomisshandel. Vi skall ge stöd till de muslimska män som fick förbud att träffa sina barn, de män som har gått på missbruk av droger och alkohol.

För jämställdhet kommer vi så småningom att ha representanter i olika myndigheter bl.a. polis, domstolar o.s.v. för att bestrida främlingsfientlighet eller rasismen i myndigheterna.”