Svenska folkets ståndpunkter i migrationsfrågor är i hög grad okända. Nuvarande mätningar är konstruerade för att ge ett visst resultat. Nya mätningar bör utföras som mäter värderingar på djupet.

Vi är fler och fler som glädjer oss åt Sverigedemokraternas framgångar i opinionen. Framgången ställer krav på ökad aktivitet, fler initiativ. Partiets medlemmar lägger ned mycket tid och arbete. Men det finns områden som pockar på partiets uppmärksamhet, exempelvis egna undersökningar om opinionen i migrationsfrågan.

Undersökningar på initiativ av vänsterliberaler av folks inställning (attityder och åsikter) till invandrings- och flyktingpolitiken finns det flera – och goda – skäl att förhålla sig misstänksam till. De flesta av opinionsmätningarna utförda under trettio år av massinvandring som vi har bakom oss, saknar en konservativ utgångspunkt i frågor och analys av svaren. Dylika undersökningar i linje med den tidigare vänsterliberala tidsandan, som baseras på vissa frågor, slår vanligen fel och ger inga eller missvisande besked.

Orsakerna härtill är flera.

De tillfrågade (intervjuade) vet i regel att de bör ställa sig välvilligt positiva till invandring och flyktingar. Därför lämnar de ofta sådana svar, främst därför att de inte är fullt säkra på att de skyddas av anonymitet. De fruktar att deras namn lagras i någon databank och kan avslöjas, att de kan utsättas för obehag, om det kommer fram att de uttalat sig ofördelaktigt om invandring och flyktingmottagning. Detta är ett välkänt problem vid mätning av väljaropinionen, som alltid underskattar andelen personer som ska rösta på SD.

Många, sannolikt ett flertal, är inte alls initierade i invandrings- och flyktingfrågan därför att de fått en ensidigt positiv bild av migrationen och dess följder, som idag visserligen är på god väg att ändras. Många har intalats en tro på att invandrings- och flyktingfrågan uteslutande är en humanitär fråga. De är inte medvetna om att det i än högre grad är en nationell fråga, ytterst en fråga om Sveriges och svenska folkets identitet och överlevnad. Därför kan de inte svara enligt en djupare och mera välöverlagd övertygelse om vad som kan vara rätt eller fel i denna sak.

Frågor är ofta så ställda (formulerade), att svaren inte kan ge något vettigt besked om den tillfrågades verkliga inställning, men som i sammanställningar av svaren tolkas i vänsterliberal riktning.

Låt oss ta ett exempel: ”Upplever du att Sveriges flyktingpolitik utgör ett hot mot dina värderingar?” Om man svarar NEJ på den frågan, behöver det alls inte betyda att man accepterar den nuvarande flyktingpolitiken, eftersom man med gott samvete kan anse att man personligen inte påverkas av att det strömmar in hundratusentals flyktingar, medan man tycker illa om det, eftersom man anser att detta är till skada för det egna landet, för Sverige.

Ett annat exempel, en annan fråga: ”Tror du att Sverige har råd att ta emot så många flyktingar som kommer hit?” Om man svarar JA på den frågan, betyder ju inte att man anser att denna flyktingström är vare sig bra för landet eller ekonomisk acceptabel (för landet), det betyder endast att man tror att Sverige kan ekonomiskt bära flyktingströmmen även om landet Sverige får knappa in på annat som kan umbäras av den som svarar utan större olägenhet.

Jag ser fram mot mätningar utförda på initiativ av SD och utvärderingar utan vänsterliberala glasögon. Jag tillhör opinionen som vill att folks synsätt och värderingar i frågor om vår nationella överlevnad äntligen ska få komma fram ocensurerat.