GRÄNSPOLISEN. Ett stadigt växande skuggsamhälle, när polisen inte hinner med alla avvisningsärenden. 17 000 personer som har fått avslag på ansökningar om uppehållstillstånd har försvunnit, enligt gränspolisen. I alla led finns problem som gör att jobbet med att hitta personer och verkställa utvisningar försvåras.

Det stora inflödet av asylsökande får konsekvenser. Antalet asylsökande som fått avslag och går under jorden och lever som illegala ökar. Förra årets siffra på eftersökta personer som ska utvisas från Sverige var 12 000. I år har den siffran stigit med 5 000 personer till 17 000, enligt Patrik Engström, gränspolischef.

Den totala balansen på personer som ska lämna Sverige är dock ännu högre.

– Vi har ungefär 20 000 ärenden i balans varav cirka 17 000 är avvikna människor som vi ska eftersöka. Det är ett volymproblem och ett resursproblem, säger Patrik Engström till Veckans Juridik.

Får ärenden sent
Det finns en rad problem som ställer till det för gränspolisen. Migrationsverket har problem med kapaciteten för att sätta de personer som ska utvisas i förvar så att de inte kan avvika. Polisen får också ärendena sent, när många personer redan har försvunnit, vilket man är kritisk till.

– Nästan 80 procent av de ärenden som hamnar hos oss är avvikna innan vi får ärendet.

Det innebär enligt Patrik Engström att flera tusen personer läggs in i polisens ”efterlystsystem”. Många kan redan ha lämnat landet, men en stor del finns förmodligen kvar, då polisen stöter på allt fler människor som lever i ett skuggsamhälle, uppger Engström.

Migrationsverket brister också  i sina inledande identitetsutredningar och fastställande av identiteter, vilket orsakar svårigheter när det gäller att fastställa vilket land personer ska utvisas till.