DEBATTREFERAT. När man diskuterar populism måste man hålla isär partier och utomparlamentariska rörelser. Det framkom när ny bok om folkstyret diskuterades.

Idag höll Timbro och Förlaget Fri tanke lunchseminarium om nya boken ”Folkstyret i rädslans tid” av Olle Wästberg och Daniel Lindvall. Opponenter var Sverigedemokraternas Paula Bieler och Aftonbladets Åsa Linderborg.

Som etablissemangets företrädare uttryckte författarna oro över att nya partier utmanar de som haft makten under många årtionden och dessutom utmanar gammelmediernas dominans.

Paula Bieler ställde några konkreta och detaljerade faktafrågor där hon menade att författarna inte ger en korrekt bild av Sverigedemokraterna. Olle Wästberg svarade.

– När vi talar om de auktoritära populisterna så är det inte nödvändigtvis partier vi talar om, utan dom rörelser som finns och som vi ser. Vi har nu senast de grupper som dök upp i Charlottsville i USA, vi har Motgift i Berlin och motsvarande, sa Olle Wästberg.

Författarna höll med Bieler om att man inte kan bunta ihop partier och rörelser i samma klunga, även om det är vad som alltid sker. I boken länkas SD ihop med en större rörelsen av auktoritära populister.

– Vi tvingas hela tiden ta avstånd från rörelser som attackerar oss, försöker infiltrera oss och jag vet inte hur mycket hat mot vår partiledning jag läst från detta håll. Det är ju en spännande definition av samröre i så fall, sa Paula Bieler.

På frågan om författarna gör skillnad mellan demokratisk populism och extremistisk populism svarade de att vi måste se att det finns en tendens till rörelser utanför partierna som driver på populismen både inom demokratins ramar och med våldsbejakande metoder.

Moderatorn, statsvetaren Andreas Johansson Heinö, frågade om det inte fanns ett drag av nostalgi över bokens synsätt på partipolitik och samhällsdebatt, vilket författarna inte ville tillstå.

Paula Bieler påpekade sedan att Sverigedemokraterna knappast kan kallas populister med tanke på att partiet talar om begränsningar som måste göras och fokuserar på innehållet i politiken snarare än vidlyftiga löften och enkla lösningar.

– Vi har ett exempel senaste veckan, då Jimmie Åkesson debatterade vinst i välfärden med civilminister Ardalan Shekarabi. Medan Jimmie förde ett mer komplext resonemang om hur skattemedel bäst kan användas för det de är avsedda till, framförde Shekarabi det enkla budskapet att bara vi inför ett vinsttak så är allt klart, sa Bieler.

Någon större enighet om vad populism är nåddes nog inte, men man var någorlunda överens om att det är viktigt att hålla isär demokratiska partier och auktoritära rörelser.

*

Se video från seminariet på Timbros Facebooksida.