På tisdagsftermiddagen debatterande Jimmie Åkesson (SD) mot civilminister Ardalan Shekarabi (S) i Uppsala. Temat var vinster i välfärden. Vårdköer och dåliga skolresultat handlar inte om vinster, sa Åkesson.

De båda möttes förra året i Sölvesborg för debatt om arbetsmarknad. Denna gång handlade det om vinster i välfärden.

Ardalan Shekarabi berättade först varför han tycker det är viktigt att på detta sätt möta sina politiska motståndare och debattera.

– Det är viktigt att vi för debatt så att medborgarna kan bilda sig sin egen uppfattning och göra sina egna val.

Efter det gick han till angrepp och försökte först få Åkesson att erkänna att Sverigedemokraterna bytt från att vara emot vinster, till att nu vara för. Partiet har helt bytt politik.

Jimmie Åkesson svarade att han fortsatt har kvaliteten i fokus.

– Det enda som är intressant är kvaliteten i välfärden. Det är vad vi medborgare och skattebetalare får ut i form av välfärd som är det intressanta.

– Det är inte fult att arbeta hårt, sköta sitt företag väl och tjäna pengar. Det är tvärtom något väldigt bra.

– Jag bryr mig inte så mycket om vem som utför välfärdstjänsterna, om man håller en hög kvalitet och effektivt använder de medel man tilldelas då kan man också göra vinst, sa Åkesson.

Shekarabi redovisade vad som är fel med vinster.

– Vi har enorma utmaningar i svensk skola. Vi behöver säkerställa att resurserna används till det dom är avsedda för. Och att varje krona används effektivt i skolan.

Åkesson kontrade med att ifrågasätta detta fokus i välfärdsdebatten.

– Jag beklagar att hela debatten om välfärd bara handlar om denna enskilda detalj.

– Fler än nio av tio företag som bedriver välfärdsverksamhet är små företag. Men man skapar en illusion av någonting som egentligen inte är problemet, sa Åkesson.

Shekarabi höll med om att vinst inte självklart är motsatsen till kvalitet, men huvuddelen av vinster uppstår på fel sätt.

– De här vinsterna kan skapas genom effektivitet och nya innovationer, nya sätt att arbeta. Men vi vet ju också vad merparten av vinsterna uppstår och hur de uppstår. Runt 80 procent av kostnaderna i äldreomsorgen är personalkostnader. Vad är det man spar in på för att maximera vinsten? Personalen! Pengarna läcker ut ur välfärden i form av vinst. Det finns en förlorare med vinster i välfärden, det är undersköterskan.

Åkesson konstaterade att det lagförslag regeringen tänker lägga inte angriper rätt problem. Det är något man gör för att få Vänsterpartiets stöd för budgeten.

– Det här är ju inga argument för ditt lagförslag. Det har ju ingenting med det att göra. Det du säger är i princip detsamma som jag säger. Om man drar ner på personal och drar ner på kvalitet, kommer man åt det genom att förbjuda alla vinster? Är det inte bättre att vi täpper till så att man inte kan försämra för personalen?

Åkesson menade att det är bättre att sätta upp riktlinjer för personaltäthet och andra parametrar som garanterar kvaliteten, än att förbjuda vinst.

– Det är inte vinsten som är problemet, det är ju villkoren i verksamheten. Det är om villkoren i verksamheterna vi borde kunna prata om, istället för att ge sig på enskilda företagare som är duktiga.

Åkesson höll när det gäller sjukvården med socialminister Annika Strandhäll (S) om att Sverige har sjukvård av världsklass. Problemet är att den är så otillgänglig. Vårdköerna är långa.

– Har vi gigantiska vårdköer därför att företag tar ut vinst? Nej. Har vi kassa resultat i skolan därför att företag tar ut vinst? Nej, det handlar inte om vinst. Det handlar om andra saker.

*

Se debatten i Facebook.