KRIMINALITET. På Södra Älvsborgs sjukhus förstärker man nu säkerheten. Det är konsekvensen av att Borås fått fler särskilt utsatta områden med gängkriminalitet och etniska motsättningar.

– Vi är väl inte förvånade över trenden, säger Jan-Ola Höglund, säkerhetsansvarig på Södra Älvsborgs sjukhus, SÄS.

Malmö, Stockholm och Göteborg har en längre tid haft allvarliga problem med skjutningar, skottskadade och våldsamma anhöriga på akutmottagningen. Sedan 2015 har inte mindre än 81 skottskadade personer vårdats på Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund.

Men nu sprids problemen även till mindre sjukhus.

Södra Älvsborgs sjukhus tvingas nu stärka upp säkerheten ytterligare. Förra året hade man 663 insatser inklusive väktare mot hot och våld på sjukhuset. Året innan var antalet 799.

– Det är en fördubbling från 5-6 år sedan, säger säkerhetsansvarig Jan-Ola Höglund.

Det mindre sjukhuset med upptagningsområde främst Borås har sett en stor förändring de senaste två tre åren.

Sedan två år har man utarbetat nya rutiner.

– Vi låser dörrarna till entrén och kallar på väktare och polis. Sedan får anhöriga komma in ett par i taget.

Jan-Ola Höglund tycker ändå att det är en relativt trygg miljö på sjukhuset eftersom man har gjort åtgärder och har handlingsplaner.

– Men ibland kommer patienten i en privatbil och då är man inte förvarnad och det kommer dessutom mängder med anhöriga. Det är väldigt påfrestande för sjukhuspersonalen att göra sitt jobb. Och det är därför som vi måste göra åtgärdsplaner, som har vi gjort ihop med polisen.

Åtgärderna är inte bara för att skydda personal utan även medpatienter och besökare i väntrummen.

Fördubbling
SÄS fick in 10 skottskador förra året och är redan uppe i 12 hittills i år. Det ser ut att kunna gå mot en fördubbling.

– Vi har följt det här i tio år och tyvärr ökar det för varje år. Men ökningen av just gängkriminalitet har eskalerat de senaste två – tre åren, säger han.

Knivvåld lika stort
Men det är inte bara skottskador, det är knivskador också, förtydligar han. Och våldet har samma problematiska utveckling.

– Det ser nästan likadant ut med knivvåld. Vi har haft ett tiotal hittills i år och ibland går det inte bra, vi har haft ett par dödsfall med kniv.

Säporapport
Vad som är anledningen till ökningen överlämnar han till polisen att förklara. Men han tar upp Säpos rapport om särskilt utsatta områden som en aspekt, där Borås har två områden, Hässleholmen/Hulta och Norrby.

– Borås är en halvstor stad och vi ser tyvärr att problemen som finns i Stockholm, Malmö och Göteborg kommer lite senare till oss. Vi är väl inte förvånade över trenden, kan jag säga.

Jan-Ola Höglund fortsätter:

– Tyvärr gjorde ju säkerhetspolisen en bedömning i våras att Borås är ett av de riskområden där vi har två bostadsområden och det är lite där kriget ligger, mellan de områdena.

Skydda patienter
Han är oroad över utvecklingen.
– Tyvärr märker vi att det här ökar. Det är tragiskt att vi ska behöva ha det på akuten.

Såvitt han vet har det dock inte funnits vapen inne på sjukhuset.

– Man gör upp utanför samhället, säger han. Men det är klart att ängslan finns kvar hos personalen när det gäller gängbråken.

Beväpnade
Men på Karolinska universitetssjukhuset i Solna, som tar hand om de flesta som skottskadas i Stockholmsområdet, tror läkarna att det finns beväpnade personer inne på sjukhuset. Ulrik Lindfors, överläkare och kirurg på Karolinska, säger att han flera gånger upplevt hot och också misstänkt att personer inne på sjukhuset varit beväpnade.

– Personligen tycker jag inte att säkerheten är tillfredsställande. Till exempel har vi inte koll på om folk är beväpnade. Jag har skäl att tro att jag vid flera tillfällen stött på sådana individer, säger Ulrik Lindfors till SVT.

Läkarna talar ut
Det var Karolinska sjukhuset i Stockholm som uppmärksammades nyligen för de eskalerande problemen när anhöriga till en skjuten person stormade akutmottagningen och vandaliserade. Nu talar läkarna ut om situationen:

– De tillmälen och hot vi blir utsatta för har ändrats. Det är smygande hotelser och problematiskt uppträdande gentemot vårdpersonal. Stundtals fruktar vi för såväl för vår säkerhet som för patienternas,