I ny rapport har ägare till olika bilmärken tillfrågats om sina politiska ståndpunkter. Stämmer våra fördomar? Skiljer sig BMW-ägarens syn på medmänniskorna från den som kör Skoda? Är det lika enkelt att umgås med ägare av Volvo än med Citroën?

Det är Demoskop som nu publicerar rapporten Du är vad du kör – eller? för att undersöka om rådande image kring olika bilmärken stämmer på deras ägare.

Ibland visar sig skillnaderna vara små, men i många fall bekräftas fördomarna, summerar Demoskop. En förklaring kan vara att många tillverkare numera arbetar med breda sortiment som riktade mot olika marknadssegment vilket reducerar skillnaderna på märkesnivå.

Demoskop försöker ändå bringa lite klarhet i frågan om skillnader mellan bilägare utifrån politisk orientering, ideologi och värderingar.

Ägare till stora och dyra bilar som Audi, Mercedes och BMW positionerar sig som förväntat något till höger om ägare till andra vanliga bilmärken. BMW-ägarna är mer höger än Mercedesägarna, som i sin tur är mer höger än Audiägarna. Samtidigt har den tydligt sport- och lyxbilsbilsorienterade Porschen de ägare som är allra mest högerorienterade.

Mest vänster är de som inte har äger någon bil. Men ägare till asiatiska märken som Hyundai, Kia, Mitsubishi, Subaru, Toyota och Nissan är sammantaget mer vänster än genomsnittet av befolkningen.

Ägare till Skoda och Volkswagen har en position något till höger om genomsnittet. Inte heller ägare till franska bilar sticker ut särskilt mycket med Renault och Peugeot på en genomsnittlig nivå för befolkningen och Citroën något till höger.

Positioneringen på höger-vänsterskalan ger även en antydan om var de olika bilägarna har sin ideologiska hemvist. Ägare till Audi, BMW och Mercedes intar tydligt borgerliga positioner, som antingen liberaler eller konservativa. En skillnad är dock att positionen för Audi och Mercedes är mer liberal än konservativ, medan det omvända gäller för BMW.

När Volvo dominerade den svenska bilmarknaden och socialdemokraterna den politiska scenen myntades begreppet ”sossecontainer”, vilket antydde att volvoägare var socialdemokrater. Säkert fanns det ett stort mått av sanning i den bilden, men den stämmer inte längre. Volvoägarna är nu i lika stor utsträckning liberaler som socialdemokrater, men i relativt stor utsträckning även konservativa.

Socialdemokrater kör i större utsträckning andra bilmärken än Volvo, särskilt Subaru och Suzuki, av vilkas ägare nästan hälften beskriver sig som socialdemokrater. Daciaägarna intar en extremposition, där hälften beskriver sig som socialister, att jämföra med 13 procent av befolkningen i stort. Skillnaden är, den begränsade basen till trots, signifikant.

Chevrolet, Chrysler och Seat har ungefär dubbelt så hög andel nationalister som befolkningen i stort. Lägst är andelen bland ägare av Kia.

Vilka är de mest feministiska bilmärkena? Att benämna sig feminist är vanligare bland de som inte har bil än bland ägare till något av de enskilda bilmärkena. Närmast kommer Citroën, som därmed kan benämnas Sverige mest feministiska bilmärke.

Finns det något grönt bilmärke? I likhet med feminism är grön ideologi betydligt mer ovanligt bland bilägare än bland dem utan bil. Inget bilmärke har ägare med tydligt gröna värderingar, men Kia och Toyota har de högsta andelarna.

Allt enligt Demoskops mätning, utförd under våren med drygt 6000 svarande.