På samma sätt som kopparstölder varit enkla utmed hundratals mil järnväg, är det möjligt att ostört lägga hinder i spåren så att tåg i hög fart spårar ur. Trafikverket varnar nu för terror mot tåg och uppmanar tågpersonal att vara extra uppmärksamma mot rälssabotage.

Trafikverket har fått uppgifter om att terrornätverket al-Qaida publicerat en detaljerad guide över hur man kan få tåg att spåra ur. Det handlar om detaljerade beskrivningar av hur angrepp mot kritisk infrastruktur kan genomföras.

Terrorgruppen skriver i sin tidskrift Inspire, där guiden är publicerad, att angrepp mot lättåtkomlig infrastruktur som järnvägsspår är en typ av terrorattacker som skapar stor rädsla hos befolkningen, kan leda till dödliga urspårningar och även skada det västerländska samhället ekonomiskt.

Att al-Qaidas sympatisörer inte behöver offra sina liv eller ens konfronteras med sina offer är en helt ny typ av terrorhot som tidigare inte funnits, enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

– Nu kommer det ut en rekommendation att begå terrorattentat där man inte behöver spränga sig själv. Det tycker vi också är en intressant faktor, att man inte behöver dö för sin sak. Det kan ju appellera till fler grupper än tidigare, säger Mikael Tofvesson på MSB till Aftonbladet.

Information har gått ut från Trafikverket till tågbolagens personal om att hålla noga uppsikt efter personer och främmande på främmande föremål i anslutning till spåren.

– Hela branschen vet att man alltid ska vara vaksam. Vi har väldigt tajta dialoger med framför allt lokförare på järnvägsföretagen. De blir våra ögon i såna här sammanhang. Vi har också övervakningsteknik för att se till att ingen hittar på något med spåren, säger Bengt Olsson, presschef på Trafikverket.

Terrorhotet i Sverige ligger kvar på en trea på den femgradiga skalan, även efter de dödliga islamistiska attackerna mot Barcelona och Åbo.

– Det är inte enskilda händelser i sig som ligger till grund för den här bedömningen, utan det är en långsiktig bedömning som kontinuerligt ses över. Det finns ingenting i nuläget som har gjort att den förändrats, men det är ett arbete som ständigt pågår, säger Karl Melin vid Säpos pressfunktion till TT.