Demonstrationen utanför riksdagen, som flyttat till Medborgarplatsen, visar att politiska budskap om strängare regler är en bluff. Polisen genomför inte utlänningskontroll eftersom ”politisk vilja” saknas och riksdagspartier skyddar män med utvisningsbeslut.

Efter migrantvågen 2015 och efter terrordådet i april sa de etablerade partierna med en röst att gränskontroll ska upprätthållas, utlänningskontrollen skärpas och utvisningar genomföras.

I april rapporterade SVT att regering och opposition var överens om hårdare tag mot personer som ska avvisas: ”En majoritet av riksdagens partier vill se tuffare åtgärder mot personer som ska avvisas. Det finns brett stöd för fler förvarsplatser för personer som inte får stanna i landet och fler så kallade inre utlänningskontroller, det visar en rundringning som SVT har gjort. Bland förslagen finns också razzior på arbetsplatser och fotboja.”

Nu när de som ska utvisas istället demonstrerar, finns inte tillstymmelse till att upprätthålla dessa besked. Tvärtom upplever polisen att de inte kan kontrollera migranterna eftersom riksdagspartierna skyddar dem.

Samtidigt har ID-kontrollen vid gränsen som infördes 2015 avvecklats och polisen saknar personal för att upprätthålla ordinarie gränskontroll och inre utlänningskontroll som skulle stärkas när ID-kontrollen avskaffades.

Antalet migranter som kommer till Sverige fortsätter i stor skala. Hundratusentals kommer att anlända enligt Migrationsverkets prognoser, främst genom anhöriginvandring.

De etablerade partierna vill ge sken av att man skärpt reglerna, men i grund och botten strider mot deras ideologiska övertygelse. De är kosmopolitiska utopister som anser att fri rörlighet ligger i tiden. Svenska medborgares trygghet och välfärd har låg prioritet. Det är migranternas frihet och välbefinnande som avgör om ett samhälle är gott eller inte. Det är så man demonstrerar sin godhet.

Den som vill ha en fungerande gränskontroll och att de som fått avslag på asylansökan faktiskt blir avvisade, kan inte rösta på de gamla partierna. De kommer aldrig att ompröva grunden för sin kosmopolitiska övertygelse. De kommer alltid att finna ursäkter för att inte hävda lagar och gränser. Om lag och ordning ska upprättas krävs skifte vid makten.