I liberala magasinet NU tar förre integrationsministern Nyamko Sabuni (L) bladet från munnen och läxar upp sitt eget parti och Centerpartiet: överge DÖ, tala med alla och samverka med SD när man tycker lika.

Det har inte fått någon större uppmärksamhet att en tidigare folkpartistisk minister, till och med integrationsminister i Fredrik Reinfeldts regering, öppnar för samverkan med Sverigedemokraterna. Inte ens magasinet NU vill eller vågar slå upp nyheten i sin egen tidning.

Men under rubriken Viktigt vägval väntar oss skriver Nyamko Sabuni om det parlamentariska läget:

”Det krävs ett ökat liberalt självförtroende som gör det möjligt att slutgiltigt överge Decemberöverenskommelsen och framöver vara redo att föra samtal med alla partier. Varje sakförslag ska utvärderas utifrån dess eget värde: om det ökar friheten, stärker tryggheten eller förbättrar välfärden – inte utifrån vem som är avsändare.”

Hon hänvisar till hur Socialdemokraterna konfronterade Vänsterpartiet kommunisterna på arbetsplatserna, men i riksdagen gärna tog emot deras stöd för att kunna regera. Nu är jämförelsen med ett kommunistparti som gärna reste till diktaturer för att fira medan folket förtrycktes, kanske inte helt lyckad. Men sett till parlamentariska läget är parallellen inte svår att se.

”Det bör vara modellen för behandlingen av SD: hård konfrontation där man tycker olika, öppenhet att samverka där man tycker lika. Allianspartierna borde konstatera att de inte har sämre förutsättningar att regera än de rödgröna. Majoriteter för sakfrågor ska kunna sökas såväl vänsterut som högerut.”

Sabuni ifrågasätter också det egna partiets inriktning mot mjukare migrationspolitik som hon noterar och visar oro för att Liberalerna ska öppna gränserna igen när S-regeringens tillfälligt skärpta lagar går ut 2019.

”Vad skall komma efter att perioden löpt ut för den tillfälligt skärpta lagstiftningen? Hur stort ansvar kan Sverige ta med bibehållen kvalitet i välfärden?”

Istället för att återgå till Reinfeldts öppna-era-hjärtan-politik vill hon se ”effektiv fattigdomsbekämpning” och ”tullättnader gentemot EU för fattiga länder”. Invandring bör handla om ”konventionsflyktingar och arbetskraftinvandring”.

Det är en politik som ligger nära den Sverigedemokraterna alltid har hävdat.

I Svenska Dagbladet beskriver Janerik Larsson det på ledarsidan som ett ”insiktsfullt påpekande som dock tycks vara otänkbart för C och L-ledningarna”. Han menar att socialdemokratiska partiledningen efter valet kommer att vara beredd att ”resonera som Sabuni, om det skulle garantera fortsatt innehav av nyckeln till Rosenbad”. Han pekar på att S acceptera SD-stöd för att fälla Lex Laval.