IT-skandalen kryper allt närmare statsminister Stefan Löfven. Det är allt svårare att sätta tilltro till uppgiften att han inte visste om säkerhetsläckaget tidigare än han uppgivit. Därför borde riksdagen rikta misstroende mot honom, och att regeringen därmed avgår.

Efter ett hemligt möte med regeringen i helgen avgick Löfvens närmsta medarbetare Emma Lennartsson, statssekreteraren i statsrådsberedningen. Hon har vetat om säkerhetsläckaget på Transportstyrelsen i nästan ett år längre än vad som tidigare uppgivits, men utan att informera statsministern.

Många menar att Lennartsson offras för att få oppositionen att dämpa sin kritik. Men Jimmie Åkesson (SD) anser att uppgifterna förvärrar informationshaveriet i regeringen.

– För mig är det helt uteslutet att statsministerns närmaste medarbetare har haft den här informationen utan att informera statsministern. Jag tror inte på det. Jag ser det här som en manöver för att rädda kvar Stefan Löfven, sa Åkesson igår till Sveriges Radio.

– Jag tror inte på det han säger. Jag tror att han fick information om det här långt tidigare innan han har sagt, och jag tycker att det är dags att Stefan Löfven avgår.

Idag på eftermiddagen kommenterade samordningsminister Ibrahim Baylan (S) de senaste turerna och den nya avgången från regeringen. Han menar att det är oseriöst att inte invänta Konstitutionsutskottets granskning.

Men det visar Baylans okunnighet om konstitutionen. Misstroendeförklaring ska enligt grundlagen inte förberedas. Det är det enda beslut riksdagen kan fatta utan att det bereds och utan att någon formella sakliga skäl anges för det. Motivet till detta förfarande är att markera att det handlar om förtroende och enbart detta.

Konstitutionsutskottet står för något annat, man utreder regeringsmedlemmarnas agerande, och riktar kritik i handläggningsärenden.

Det är ytterligare en pinsamhet för regeringen att statsrådet Baylan inte känner till denna distinktion i regeringsformen.

Samtiden har tidigare framfört att det är oacceptabelt att Stefan Löfven, även från den tid han själv hävdar att han blivit informerad, mörkade detta allvarliga säkerhetsläckage från januari månad, fram till dess medierna i juli kunde avslöja skandalen. Statsministern informerade varken riksdagen eller allmänheten.

Detta är skäl för misstroendeförklaring. En statsminister ska inte dölja kriser i statsförvaltningen.

Riksdagen kommer att rösta om försvarsminister Peter Hultqvists förtroende, men borde istället rösta om Stefan Löfvens.