MEDBORGARPLATSEN. Trots att flera av demonstranterna berättat i medier att de fått avslag, är det inget Migrationsverket känner till. – Det är ingenting som vi vet om. Vi vet inte vilka som befinner sig på Medborgarplatsen, säger presskommunikatör Hannah Davidsson till Samtiden.

I fredags gick polisen ut med en kommentar om varför de inte kontrollerar personer som misstänks uppehålla sig illegalt Sverige. De skrev också att ”avvisnings- och utvisningsärenden avseende ensamkommande minderåriga utan vårdnadshavare” generellt hanteras av Migrationsverket. Sedan bedömer Migrationsverket om det kommer behövas tvång för att genomföra verkställigheten och först då kopplas polisen in.

Hannah Davidsson är presskommunikatör på Migrationsverket och kommenterar polisens uttalande.

– Så är det ju, vi arbetar med självmant återvändande om vi gör bedömningen att personen som fått avslag inte tänker återvända och att det kommer krävas tvång. Då lämnar vi över ärendet till polisen.

Har ni gjort det?
– Så är det alltid, det är så det fungerar. Pratar du om något enskilt fall?

Jag pratar om alla de som befinner sig på platsen och har sagt att de har fått avslag och att de tänker stanna här.
– Du menar de som demonstrerar? De personerna?

Ja.
– Vi vet ingenting om de personerna. Vi kan inte kommentera deras status i asylprocessen.

”Vi samlade här från olika kön, olika kultur med olika perspektiv varat syfte är att stoppa utvisningarna och att stötta de paparslösa och hemlösa och de familjer som har fått tre avslag och har ingenstans att bo och att leva.”

Stannar trots flera avslag
Organisationens uttalade syfte är bland annat att stötta de som fått tre avslag och därmed ska lämna landet. I olika medier har personer i demonstrationen berättat om hur många avslag de har fått.

– Själv har jag fått avslag tre gånger. Jag bor hos en svensk familj, men jag är rädd varje kväll och kan inte sova. Jag är rädd att polisen ska komma och föra bort mig, säger en demonstrant till SVT Nyheter Stockholm.

Någon har fått fyra avslag.

– Jag har fått avslag fyra gånger och är mycket orolig, säger en annan av demonstranterna till Jönköpings-Posten.

När vi nämner dessa personers vittnesmål är det inget som Migrationsverket har uppmärksammat.

Flera av dem har sagt att de har fått avslag på sina ansökningar.
– Det är ingenting som vi vet om. Vi vet inte vilka som befinner sig på Medborgarplatsen, säger Hannah Davidsson.

Förstår du att det verkar konstigt med det svaret med tanke på att så många där säger att de fått avslag och så säger ni att ni inte känner till det?
– Jag känner inte till om de har fått avslag eller inte, det kan inte jag göra.

Men de säger..
– Ja okej, det är möjligt, men jag har inte hört dem säga det.

Hur agerar myndigheten om man får reda på att folk har fått avslag och att de inte tänker lämna landet?
–  Som jag sa innan, om en person har fått avslag på sitt asylärende pratar vi med dem och försöker få till ett självmant återvändande.

– Men om vi bedömer att det kommer krävas tvång för att de ska lämna landet då lämnar vi över till Polisen, säger hon.

Demonstranter på Medborgarplatsen i Stockholm

Foto: Catharina Alderskans

Tänker stanna ändå
Demonstranterna på Ung i Sverige tänker dock stanna kvar tills det blir lagligt att stanna.

– Vi kommer inte sluta strejka innan utvisningarna till Afghanistan stoppas, skriver de på sin Facebooksida.

Även om flera personer har berättat att de har fått flera avslag på sin asylansökan och därmed ska lämna landet, kan inte Migrationsverket nämna något ärende där polisen kontaktats.

Har ni lämnat över något sådant ärende sedan demonstrationen började?
– Det känner jag inte till, säger Hannah Davidsson.

Det finns flera exempel på när de säger att ”vi har fått avslag” men accepterar det inte. Vad gör ni åt det?
– Det är polisens ärende i så fall. Om det är så att vi har lämnat över ärendet till polisen. Du får ställa den frågan till polisen, har du pratat med dem?

Men Sven-Erik Olsson vid polisens ledningscentral har inga uppgifter på att en sådan begäran inkommit från Migrationsverket.

– Nej, inte vad jag känner till, säger han.

Han menar också att det polisen gör nu på plats inte är kopplat till avslag, avvisningar eller utvisningar.
– Det är en bevakningsinsats som pågår, säger han.

Så säger Migrationsverket om avslag

Avslag
”Även om du väljer att överklaga ska du planera för att återvända.”

”Om du har fått ett beslut om utvisning får du stanna i Sverige medan du väntar på att ditt överklagande ska prövas. Om du i stället har fått ett beslut om avvisning som ska genomföras omedelbart måste du lämna Sverige även om du har överklagat.”

Avvisning som ska genomföras omedelbart
”Migrationsverket bestämmer att en avvisning ska genomföras omedelbart om det är uppenbart att du varken har skyddsbehov eller andra skäl att få stanna i Sverige. Om du får ett sådant beslut måste du alltså genast lämna Sverige.”

”Om du inte accepterar beslutet har du rätt att överklaga, men du måste ändå lämna Sverige direkt. Ditt överklagande måste komma till Migrationsverket senast tre veckor från den dag som du fick beslutet.”

Källa: Migrationsverket