Idag är det mest formalia att bli svensk medborgare. Efter fem år i landet är det bara att söka. Inga krav på språkkunskaper och inga krav på att vara lojal mot landet i förhållande till andra stater. Detta måste få ett slut.

Den som inte ser medborgarskap i kungariket Sverige som ett privilegium, något stort och viktigt i livet, borde söka sig någon annanstans. Medborgarskapet är en bekräftelse på att man ställer upp på svensk grundlag, att man kan språket och erkänner samhällskontraktet om att man som medborgare inte bara har rättigheter utan också skyldigheter mot landet.

I dessa globala tider behöver medborgarskapet förtydligas. När fler rör på sig, är det viktigt att bara de som erkänner plikterna mot ett samhälle, är de som får ta del av förmånerna. Alla svenska välfärdssystem borde successivt begränsas till att endast omfatta medborgare.

Frågan om hur medborgarskap ska hanteras har blivit akut sedan svenska medborgare åkt till Syrien och Irak för att kriga för terrororganisationen Islamska staten. Enligt äldre och rakare definitioner är de helt enkelt Sveriges fiender, landsförrädare. Men när de kämpat för värderingar som på alla punkter strider mot svenska och västerländska, har de för vana att ta sig tillbaka till Sverige.

Än har inget terrordåd utförts av återvändande IS-terrorister, men de som blivit vana och avtrubbade av besinningslöst våld har lättare att ta till det. IS-terrorister utgör enligt Säpo en förhöjd säkerhetsrisk.

I Sverige finns 2000-3000 våldsbejakande islamister. Omkring 300 av dem har rest till Syrien för att strida för IS. Hälften har återvänt. Enligt Syriens demokratiska styrkor finns cirka 80 män från Sverige fortfarande kvar i Raqqa, huvudstad för IS.

I Storbritannien drar man tillbaka medborgarskap för terrorister. Hittills i år har 45 terrorister och IS-krigare blivit av med sitt brittiska medborgarskap och får inte komma tillbaka in i landet.

Polischefen i Göteborg Erik Nord föreslår att Sverige ska göra likadant. I radions Studio Ett nämner han också att man kan dra in uppehållstillstånd. Han invänder mot dem som säger att återvändare borde ställas inför rätta. I praktiken är brott begångna i krigszoner långt bort ofta svårbevisade.

Det blir dessutom dyra processer för brott som Sverige inte har något ansvar för. Däremot är statens viktigaste uppgift att upprätthålla säkerheten för dess medborgare. Därför är förslaget om att förhindra återresa till Sverige för nationens fiender det mest effektiva.

Idag kan Migrationsverket återkalla uppehållstillstånd för den som uppgivit falsk identitet, medvetet ljugit eller inte berättade om något som hade betydelse för beslutet om uppehållstillstånd. Till denna hantering borde återkallande av uppehållstillstånd för innehavare som utgör säkerhetsrisk läggas. Vad säger regeringen?

När det gäller medborgarskap borde liknande process inrättas för återkallande av medborgarskap. De som uppgivit falska omständigheter eller utgör säkerhetsrisk borde få det svenska medborgarskapet återkallat, så som i Storbritannien. Det kräver grundlagsändring i Sverige, men en sådan måste ske i vilket fall som helst eftersom korruption har blivit känd kring beviljade medborgarskap. Beslut om medborgarskap måste kunna återkallas om processen vid beviljandet varit behäftad med brister, som mutor och falska uppgifter. Då kan också återkallande av medborgarskap på grund av säkerhetsskäl stipuleras.

Storbritannien kan i dagsläget endast återkalla brittiskt medborgarskap för dem som har dubbla medborgarskap, eftersom internationell rätt förhindrar att personer blir statslösa.

Det är tragikomiskt att kosmopoliter som vill riva gränser och hånar nationella kulturer plötsligt, när det gäller terrorister, hävdar att dessa har rätt till nationellt pass och förmåner som bara nationalstater kan svara för.

På kort sikt borde de som krigat för IS fängslas och föras till en internationell brottmålstribunal i likhet med den som genomfördes efter folkmordet i Rwanda. Det borde kunna ske i Irak. Där hör de hemma. Inte i Sverige, inte i Europa.