POLITIK. Under tisdagskvällen röstade M, SD och L i Vellinge igenom ett tiggeriförbud. Nu hoppas partierna att resten av Sverige och EU tar efter.

– Vi har inget ansvar att hjälpa dessa människor. EU-medborgare som utnyttjare den fria rörligheten måste också ansvara för sin egen försörjning,säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande i Vellinge till SKD.

Hon fortsätter:

–Tiggeri anser vi inte är en vedertagen försörjning i Sverige, utan detta måste deras hemländer själva ta ansvar för.

Målsättningen är att förbudet ska få effekter både nationellt och på EU-nivå.

– Detta är också en viktig signal till riksplan, att de måste ta tag i frågan. Här behövs en tydligare markering, säger Carina Wutzler.

Hindras
Förslaget var från början ett generellt förbud i hela kommunen men har arbetats om till att gälla på fem platser, för att få lagen på sin sida. Områdena upplevs ha problem och mycket folk vistas där.

– Invånare och näringsidkare har upplevt att man hindras att ta sig in i olika lokaler, blir påhoppad samt att de som tigger utför sina privata behov i närheten, säger Carina Wutzler.

Tiggeriförbudet är även tänkt att vara bra för tiggarna själva, enligt Wutzler, som framhåller att det är en utnyttjad grupp människor. Wutzler menar att man inte kan se mellan fingrarna med  att det förekommer människohandel och att folk utnyttjas. Genom ett förbud drar man undan mattan för kriminalitet och annat som är kopplat till tiggeri.

Inte nöjda
Inte alla är nöjda med förslaget. Angela Everbäck (MP) reagerade starkt efter kommunstyrelsens beslut och menar att det inte finns några stora problem med tiggeri i Vellinge och att ”förbud löser ingenting utan slår mot dem som redan är svaga”.

För att tiggeriförbudet ska bli verklighet 1 januari 2018, krävs ett fullmäktigebeslut, vilket inte kommer bli problem eftersom partierna får majoritet – samt att länsstyrelsen godkänner den lagliga biten.