SJUKVÅRDSKRIS. Gated Commuities med vakter finns där medborgare vill känna trygghet. Nu vill två Moderata sjukvårdspolitiker ha Gated Hospitals för att komma tillrätta med de nya mångkulturproblemen våld, hot och stormningar mot akuten.

Efter dödskjutningen i Östberga förra veckan stormades akutmottagningen på Karolinska av ett 40-tal aggressiva anhöriga. Personerna ska ha slagits med polisen, som inte klarat av att hålla stånd. Delar av mobben tog sig in på sjukhuset och vandaliserade.

Men det är ingen engångsföreteelse.

Sedan sex år tillbaka har akutmottagningarna i Malmö och Lund som rutin att polis kallas till platsen oavsett om skottskadade tas in med ambulans eller om de kommer in på egen hand. Bara under det senaste året har minst 50 skottskadade vårdats på de skånska akutmottagningarna.

Personal är rädda för sin egen och patienters säkerhet. Sjukvårdspersonal täcker för efternamnen på sina namnbrickor för att slippa bli hotade efteråt. De kallas slyna, hora, hotas med våldtäkt eller att dödas. En verklighet vårdpersonal numera tvingas jobba i, en totalt förändrad verklighet har vuxit fram på bara några år.

Gated Hospitals
Nu kommer ett förslag på lösning från två moderata sjukvårdspolitiker. Gated hospitals.

”Det räcker inte med att införa en särskild straffskärpningsgrund vid skadegörelse och hot. Inte heller att låsa akutmottagningarna. Ingen ska kunna komma in som inte har där att göra. Vi vill skydda hela sjukhusområdet.”

Det skriver de två Skånemoderaterna Carl Johan Sonesson, oppositionsledare i Region Skåne, och Stefan Lamme, andre vice ordförande i Region Skånes sjukvårdsnämnd, i en debattartikel.

De vill förutom Gated Hospitals med låsta lokaler, åtminstone på natten, även ha övervakningskameror på hela området och i synnerhet på akuten.

Tomas Tobé, Moderaternas rättspolitiske talesperson, har tidigare fört fram förslag om att införa en särskild straffskärpningsgrund som ska gälla vid skadegörelse och hot vid sjukhus och hälsocentraler.

Kriminella ungdomsgäng med invandrarbakgrund
”Merparten tillhör grupperingarna runt det som polisen kallar för kriminella ungdomsgäng, ungdomar mellan 17 och 25 år. De är beväpnade och bär skyddsvästar. Dagligen försöker de vinna egna fördelar genom att skrämma och hota. Det sker också när de kommer i kontakt med vården, skriver M-politikerna.

Vårdpersonal hotas med våldtäkt
Vårdpersonal har börjat höja sina röster om en alltmer ohållbar situation. Bland andra berättar Marie Jensen, sjuksköterska och säkerhetsansvarig på universitetssjukhusen i Skåne.

”När jag började göra mina intervjuer trodde jag inte att anhörigsituationen var så allvarlig som den är. De ställer ibland helt orimliga krav på personalen. Det är omedelbar behovstillfredsställelse som gäller, vilket kan leda till ganska dramatiska situationer. Om någon har avlidit av sina skador kan de anhöriga påstå att det är personalen som har dödat patienten. Många är utåtagerande i sin sorg. De kan bete sig rätt så skrämmande, kasta saker omkring sig, slänga sig på golvet eller till och med ge sig på personalen.”

Klär ut sig till byggjobbare
Det kan handla om både indirekta och direkta hot.

”Personalen hotas ofta av såväl den skottskadade som dess anhöriga, kompisar eller fiender. Ibland hotas personalen till livet, får hot om att bli skadade eller våldtagna. Det uttalas sublima hot som att man vet var personalen bor eller att man frågar hur barnen mår. Det händer även att anhöriga tar med sig kniv och andra vapen in till patienten.”

Hon berättar också att det är mycket tjafs om besökstiderna och att ”de ibland klär de ut sig till byggjobbare för att lättare komma in på avdelningen.”