BOLLEBYGD. Familjehem kan tjäna sanslösa summor på ensamkommande. Samtiden kan avslöja att en familj i Bollebygd fick 690 000 kronor under 2016 för att ta hand om tre ensamkommande. För att skaka fram familjehem under asylkrisen 2015 gav kommunen den högsta ersättningstaxan och sedan har det rullat på.

Samtiden kan visa uppgifter från HR-avdelningen i Bollebygd, som visar att en familj har fått en väl tilltagen ersättning för de ensamkommande barnen.

Bollebygds kommunen har alltså under 2016 betalat ut 690 312 kronor till en familj för tre ensamkommande barn. Av dessa pengar är 222 818 kronor ersättning för omkostnader, vilka är skattefria.

HR-avdelningen skriver i ett mail efter att ha fått begäran att lämna ut uppgifter:

Person 1 “har fått i arvode 12 986 kr/månad X 2 ( ersättning för två personer). Samma person har fått 6 406 kr/månad för den ena personen och 5756 kr/månad för den andra personen i omkostnadsersättning. Ersättningarna är utbetalade hela 2016.”

Person 2 “har fått i arvode 12 986 kr/ månad och 6 406 kr/månad som omkostnadsersättningen. Ersättningen är utbetald hela 2016.”

Frida Ödman, familjehemssekreterare på Bollebygds kommun, bekräftar att man under 2016 har haft två familjehem för ensamkommande i kommunen, varav ett har haft tre barn. De placerades i slutet av 2015.

– De flesta av våra ensamkommande har fyllt 18 så vi har inte så många kvar. I kommunen är det nog bara två kvar.

Vad beräknas ersättningen till familjehemmen på?

– Vi går efter SKLs rekommendationer. Under hösten 2015 har familjehemmen i Bollebygd fått den högsta ersättningen på grund av att för att det var sådan kris, för att det inte fanns några familjehem. Det betalas inte ut längre, men ersättningen hänger kvar för dem som fick den.

Varför betalade just Bollebygd så mycket?

– För att vi ville ha egna familjehem, vi köpte så många platser av andra konsulentstödda. För att få egna familjehem och för att få dem att vilja vara hos oss höjde vi till den högsta ersättningen. Det blev ändå lägre pris för oss än att köpa platser.

Avvecklas
I dagsläget har åldersuppskrivningar gjorts och några av barnen har fyllt 18 år, vilket har gjort att det aktuella hemmet bara har två ensamkommande boende hos sig. Det andra familjehemmet ska avvecklas, då även den ensamkommande som bor där har fyllt 18 år.

Dessa avtal ingicks alltså under slutet av 2015, då den stora migrationsanstormningen lamslog landet och fick många dyra avtal att ingås. Det talades också då om att Socialtjänsten inte hann göra ordentliga kontroller på familjehem.

Samtiden har begärt att få ut hur mycket totalt den lilla kommunen har betalt till familjehemmen för ensamkommande sedan 2015. Artikeln kan komma att uppdateras.