DANMARK. 92 procent av danskarna vill stoppa muslimsk invandring. Det visar i alla fall en enkät i danska tidningen Ekstrabladet idag. Hur skulle resultatet bli i Sverige, om media vågade ställa samma fråga här?

Frågan bygger på en undersökning som gjorts av brittiska tankesmedjan Chatham Institute som visar att en majoritet av medborgarna i tio europeiska länder vill stoppa invandring från muslimska länder.

I studien från februari 2017 fanns det bara två länder där mindre än 50 procent förklarat sig överens om att all invandring från muslimska länder måste upphöra. Det var Storbritannien (47 procent) och Spanien (41 procent). I genomsnitt höll 55 procent av de tillfrågade med om att all invandring från muslimska länder borde stoppas. Alltså en majoritet i åtta av tio tillfrågade europeiska länder. Sverige var inte med i mätningen.

Efter att studien genomfördes, har Storbritannien drabbats av tre terroristattacker och Spanien har just haft terrordåd där minst 14 personer har dödats.

– Det är ingen vågad gissning att även en majoritet i de två länderna i dag också skulle kryssa i ”håller med” i undersökningen, skriver Expressens Mats Larsson i en krönika.

Håller med Trump
President Donald Trump har mött stort motstånd för sitt förslag att begränsa invandring från muslimska länder. Det var kort efter San Bernadino 2015 med 18 döda i ett islamiskt terrordåd, som han gjorde utspelet. Trump har stött på stort motstånd sedan dess, men samtidigt vunnit folkligt stöd för sin strävan. Inställningen i Europa är samma, enligt Mats Larsson.
– En majoritet av européerna håller med Donald Trump och vill stoppa all vidare invandring från muslimska länder.

Vågar de frågar folket?
Tidningen Ekstrabladet tar med kommentarer från några svenskar på facebook och menar att motståndet hade säkert inte varit mindre på andra sidan sundet – om svenskarna hade kunnat få svara.
”Om Sverige hade varit en demokrati, så de hade ordnat en folkomröstning om asyl och invandring – för eller emot”, skriver en och en annan: ”Kom inte och säg att islam är fredens religion.”

Sannolikt två av de medborgare som skulle rösta nej om asyl och invandring någonsin kom till omröstning, konstaterar Ekstrabladet.

Frågan som ställdes i den danska tidningen var: Bör EU:s ledare be befolkningen om svar angående invandringen från muslimska länder? Svarsalternativen var: -Nej, det blir ingen folkomröstning om invandrings- och asylpolitik -Ja, det bör finnas en folkomröstning om invandrings- och asylpolitik, och  -Vet inte.