DANMARK. Danska regeringen tuffar till sig mot vissa länder som vägrar ta tillbaka sina medborgare som utvisas. Dessa ledare får inte visum till Danmark, enligt en ny lag. Men Dansk Folkeparti vill gå längre. De medborgare vars länder vägrar ta emot dem om de utvisas, borde inte att bli insläppta i Danmark, anser partiet.
Den danska regeringen har nyligen beslutat att ledare från länder som vägrar att ta tillbaka utvisade medborgare inte ska få visum till Danmark. Dansk Folkeparti stöder lagen men anser att den är långt ifrån tillräcklig. Ett sådant inreseförbud för utlänningar bör enligt Martin Henriksen (DF) inte bara gälla ledarna för de motsträviga länderna, utan alla medborgare, skriver bloggen Newspeek.

Om länder inte accepterar medborgare som utvisats från Danmark, ska vi inte släppa in deras medborgare i vårt land, menar Dansk Folkeparti.

Farliga brottslingar
Länge har problemet just varit att Danmark – liksom Sverige – inte kan utvisa farliga brottslingar för att deras hemländer vägrar ta emot dem. Det innebär att dömda brottslingar och terrorister kan fortsätta vistas i landet och utgör såväl en betydande säkerhetsrisk som en tung ekonomisk börda för danskarna. Den situationen kan man ta sig ur, genom att inspireras av Donald Trump, menar Martin Henriksen.

Den amerikanske presidenten har infört visumsanktioner som innebär att fyra länder som inte låter utvisade medborgare återvända inte får rätt till visum i USA.

– Vi har redan sagt att Danmark i förhållande till vissa amerikanska länder kommer neka visum till deras politiska ledare om de nekar att ta emot avvisade asylsökare, så tanken är redan tänkt.

Martin Henriksen uppmanar den danska regeringen att inhämta information från den amerikanska regeringen. Han anser också att det är viktigt att samarbete med andra länder inom straffområdet och att det bör fungera väl innan man öppnar gränsen för att landets medborgare kan komma in i Danmark.