Inför tusentals åhörare höll Jimmie Åkesson på lördagseftermiddagen sitt sommartal i Sölvesborg för åttonde gången. Det handlade till stor del om vilka värderingar som borde gälla i Sverige. Liksom om det framtida politiska landskapet.

Åkesson inledde med att ta upp sittdemonstrationen vid Medborgarplatsen i Stockholm där män som fått avslag på asylansökan kräver att få stanna i Sverige.

– Det är lite provocerande att de valt Medborgarplatsen, som är en symbol för medborgerliga fri- och rättigheter. Nu har platsen ockuperats av dem som inte ens har rätt att vistas i landet. De har fått avvisningsbeslut och anmodan att lämna landet. Ändå kan de sitta där helt öppet. Varför identifiera man inte dom som är där? Varför tar man inte i förvar de som saknar rätt att vara i landet?

– Det är provocerande att bevittna en sådan total slapphet hos svenska myndigheterna. Men jag vill betona att den frustration vi alla känner är ingen anledning att åka dit och skrika okvädningsord. Det som gör så spelar bara det vänsterliberala etablissemanget rakt i händerna.

– Det bästa motståndet mot det här vanstyret är det är sans och balans. Det bästa motståndet mot vänsterliberalernas slapphet är visa på ett seriöst och ansvarstagande alternativ. Vi i den Sverigevänliga rörelsen står över splittring och polarisering. Vår uppgift är att samla nationen.

– Det heter att Sverige tuffat till sig och ta ansvar. Vad är det för moral som skapat en sådan här verklighet? Vad är det för värderingar som gör att man kan utnyttja systemen och strunta i myndigheternas beslut utan att det får konsekvenser? Det är samhällsfarliga värderingar. Det är värderingar som skapar splittring och polarisering. De urholkar gemenskap och tillit. Urholkar grunden för vår samhällsmodell.

– Sverige är inget allemansland, låt oss slå fast det. Det välstånd som skapats här under generationer, av slit och uppoffringar, är vårt välstånd.

– Visst kan vi dela med oss till dem i den fattiga världen, men det ska inte ske på bekostnad av våra egna. På bekostnad av våra gamla, inte på bekostnad av våra barns utbildning, inte på bekostnad av våra funktionshindrades möjligheter till ett aktivt liv, inte på bekostnad av sjukas rätt till bästa vård, inte på bekostnad av vår blåljuspersonal rätt till säker och trygg arbetsmiljö. Det vore djupt omoraliskt. Vårt välstånd är inte hela världens välstånd.

– Vi politiker har i första hand ansvar för Sveriges egna medborgare. Det gör ont att se människor i andra delar av världen svälta, men det gör också ont att se missförhållanden i Sverige. Att svenska pensionärer måste söka sig till soppkök för att äta sig mätta. Att äldre dör därför att de inte får den vård de behövt. Det ont i mig att se hur otryggheten breder ut sig så pass att människor i Sverige 2017 inte vågar gå ut när det blir mörkt.

– All politik handlar om prioriteringar. Och min moraliska kompass säger mig att i första hand gäller det mot vårt eget land och våra egna medborgare.

Åkesson menar att denna prioritering skiljer ut Sverigedemokraterna från de övriga partierna, från de vänsterliberala etablissemangen som så länge haft makten. Han menar att en avgörande faktor till att väljarna ser SD som trovärdiga när man säger sig vilja upprätta det moderna folkhemmet är just dessa prioritering

Han poängterade att människor från andra delar av världen är välkomna bo här, men att det måste ställas vissa tydliga krav på dem som vill bo och verka i Sverige.

– Vi välkomnar goda krafter, men Sverige är inget allemansland. Här råder inte kravlöshet. Vill man vara en del av vårt gemensamma hem måste man anpassa sig. Lära sig språket, hur landet fungerar, man måste ta till sig och förstå de normer och värderingar som ligger till grund för vårt samhälle. Man försörjer sig själv. Man tar seden dit man kommer. Man gör sin plikt innan man kräver sin rätt. Gör man det, då är man välkommen att bo här. Kan man det inte, då får man flytta någon annanstans.

Politiska läget
Jimmie Åkesson tog också upp sommarens händelser, Transportstyrelsens haveri och det politiska spel som följt. Han betonade hur stor skandalen är. Många har svårt att förstå digniteten av det som hänt, sa han. En generaldirektör bryter medvetet mot lagen.

Även om två ministrar har fått gå, är det självklart att också försvarsministern måste gå. Även om han är trevlig. Det handlar om förtroende. ”Och utifrån det vi vet idag är förtroendet närmast obefintligt. Därför är det självklart att fullfölja misstroendeförklaringen mot honom”, konstaterade Åkesson.

Landsbygdens röst
Åkesson påpekade att Centerpartiet har accepterat regeringens höjda flygskatt som kommer att slå hårt mot landsbygden. Han menar att C och L spelar dubbelspel. De har gång på gång räddat kvar Löfven.

– Nu gör man det igen, genom att acceptera flygskatten. Hur kan C som säger sig vara landsbygdens parti släppa igenom ett skatteförslag som slår så hårt mot landsbygden? Det är obegripligt. C är idag inget landsbygdsparti utan ett ultraliberalt storstadsparti utan förståelse för vilka villkor som gäller på landsbygden idag. Den verkliga rösten för landsbygden idag, det är vi i Sverigedemokraterna.

Moderaternas vägval
På lite längre sikt tror Åkesson att effekten av det som nu sker kommer att blir ett nytt politiskt landskap. Han är osäker på hur Moderaterna ska agera framöver och att det finns en risk att partiet återgår till den ”Reinfeldska doktrinen”, alltså öppna gränser.

Själv anser han att den gamla vänster-högerdimensionen är överspelad.

– Nu har vi ett vänsterblock och ett liberalt block och ett konservativt block med M, SD och KD. Den utvecklingen hoppas och tror jag på.

Åkesson uppmanade också åhörarna att delta och rösta i det förestående kyrkovalet, 17 september.