POLITIK. Anna Kiberg Batra meddelar sin avgång efter att hälften av länsförbunden inte längre stöder henne som partiledare. Men den viktigaste frågan kvarstår. Vilken inriktning väljer Moderaterna? Väljer man S, SD eller DÖ?

Stormen blev allt starkare, och när alltfler viktiga förbund sällade sig till de som ville ha bort Moderatledaren Anna Kinberg Batra gick det inte längre. För tredje gången i år restes krav på hennes avgång inifrån. Det finns ingen möjlighet för en så vingklippt partiledare att fortsätta.

– När inte förutsättningarna finns att göra ett bra jobb. När allt handlar om annat än vår politik- är det inte möjligt, säger hon inför pressuppbådet på Blaiseholmen på fredagsförmiddagen.

Hon beslutade sig igår kväll, uppger hon.

– Det var en samlad bedömning.

Hon inleder med att berätta om allt hon anser sig ha åstadkommit under sina tre år som partiledare, och kritiserar de som nu vill hennes avgång.

– Det finns ett självskadebeteende i partiet, säger hon, och att man ägnar sig åt personkritik istället för att fokusera på politiken och att få ut den till väljarna. Nu blockeras man av inre stridigheter.

Kommunikationsbrister
Men det är just där huvudkritiken ligger, att AKB inte har förmått kommunicera Moderaternas politik, och att hon är otydlig i sin kommunikation.

Inte ens när hon öppnade dörren till samarbete med Sverigedemokraterna i våras, som flera journalister lyfter fram som en anledning till Ms ras, kan hon kommunicera tydligt vad hon egentligen avser.

Rätt att prata med SD
Anna Kinberg Batra håller dock fast vid att närmandet till SD var rätt.

– Det var rätt beslut. Man måste kunna tala med alla partier i riksdagen även om man önskar att de inte fanns.

Det är en grundprincip som M ska fortsätta med, anser hon.

Anna Kinberg Batra säger att hon önskar sin efterträdare ett helggjutet stöd för att kunna föra Moderaterna mot en valseger.

Med bestämd röst framträdde hon med mer styrka än man är van att se henne.

– Problemen upphör inte när jag går ut genom dörren och började inte när jag kom in.

Flera bedömare pekar just på det. En ny partiordförande löser inte Moderaternas problem. Det som den nye ledaren måste visa väljarna är vilken väg man slår in på. För den stora frågan, som väljarna måste få veta, är om M kommer att välja att samarbeta med S, SD eller gå mot en variant av ny Decemberöverenskommelse.

Välja ny partiledare
Nu återstår att kalla till en extra partistämma så att AKBs efterträdare kan väljas. Vem det blir finns inga svar på. Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson är två namn som nämns. Kristoffersson har sagt att han inte vill. Tidigare försvarsminister Mikael Odenberg har själv gått ut med att han är villig – om han blir tillfrågad. Frågan om hela partistyrelsen kommer att avgå besvarades inte heller.