Om de inte ens kan försvara vår nationalstat, hur ska dessa politiker kunna försvara den europeiska civilisationen?

Jag tror att de flesta Sverigedemokrater nog inser att nationalismen som ideologi och världsåskådning kan vara inskränkt och falsk, eftersom ingen nation (i Europa) står isolerad eller har gjort det.

Alla nationer i Europa, främst i Västeuropa, ingår sedan årtusenden i ”den västerländska kulturen” med rötter i Aten, Rom och Jerusalem; med detta menas den hellenska kulturen (litteratur, konst, filosofi och vetenskaplig forskning liksom medicin, gymnastik och idrott), den romerska rätten (juridiken) och statskonsten (den romerska imperialismen liksom den tidigare romerska republiken) och – vad gäller Jerusalem – kristendomen (eller ”det jude-kristna arvet”).

Det gäller att inte alltid förlora sig i detaljkunskaper utan kunna se de stora linjerna:

1) Utan arvet från Hellas (Aten) skulle vi i vidaste mening ha – i Västerlandet – haft en helt annan kultur (som efter Medeltiden återföddes med Renässansen, främst i Italien).

2) Utan arvet från Rom (romarriket) skulle vi i västerlandet (sannolikt) aldrig ha utvecklat den statskonst (politik) som gjort att Västerlandet fortfarande är den starkaste (politiska) kraften i världen och (i vidare mening) format den övriga världen.

3) Utan arvet från Jerusalem skulle Västerlandet aldrig ha kulturellt enats i korsets tecken som kristet med en viss etisk normbildning alltsedan medeltiden, också i vår tids sekulariserade västerländska stater.

Nationalismen är inför allt detta i västerlandet gemensamma kulturarv av sekundär betydelse, och politiskt innebär nationalismen före det senaste världskriget i Europa dels ett övervunnet stadium, dels en fara för den samverkan och det samförstånd mellan nationerna som är en fundamental förutsättning för fred och uppbyggnad, ty det senaste exemplet på stark (otyglad) nationalism, den tyska nationalsocialismen (nazismen) ledde till diktatur (i Tyskland) och till en så utmanande (tysk) utrikespolitik att andra världskriget utlöstes med katastrofala följder: det får inte ske igen i kärnvapenåldern.

Men varför försvarar jag då nationalstaten och den fredliga, sunda uppslutningen bakom vår nation, bakom patriotismen?

Jag är för ett nationernas Europa för att det är genom nationalstaterna vi upprätthåller vår civilisation. Vi ska samarbete med våra grannar, vi ska upprätthålla freden mellan Europas stater och tillsammans försvara vår yttre gräns.

Jag menar att det försvar av nationalstatsprincipen som Sverigedemokraterna står för, är en förutsättning för att utveckla en ömsesidig respekt för varandra och stärka utbyte av varor och tjänster, uppmuntra en förståelse för vår civilisation, men också för våra nationella särdrag.

Vi har en gemensam uppgift att försvara vår civilisations grundpelare från angrepp och inget parti i Sverige är bättre lämpat än Sverigedemokraterna. De partier som inte ens erkänner att vi finns som folk, som lättvindigt avfärdar allt svenskt som barbari saknar trovärdighet, de kan inte ens försvara vår nationalstat. Hur ska dessa politiker kunna försvara den europeiska civilisationen?