Varför hamnade skövlingen av Hamburg i skuggan av rapporteringen om några tiotal nazisters närvaro i Almedalen? Tidningen Smedjan kritiserar svenska mediers ovilja att markera mot våldsvänstern.

Nederländernas största morgontidning hade rubriken ”Friheten våldtagen” och visade bild på maskerade vänsterextremister. Tidningen hade formuleringar som ”förödelse i spåren av anarkistisk hord”, ”rädsla härskar i Hamburg” och ”våldsorgie av vänstern”.

Inget av detta rapporterades i ledande svenska medier (Samtiden undantagen, se här).

Lars Anders Johansson skriver i Smedjan, En handfull nazister är fler än tiotusentals skövlande vänsterextremister:

I Sveriges största morgontidning, Dagens Nyheter, har tongångarna varit annorlunda. På nyhetsplats har oviljan att ge vänsterdemonstranterna en politisk hemvist varit påtaglig. I stället för socialister beskrivs de i vaga termer som ”maskerade huliganer”. Det är som om DN skulle ha skildrat aktivisterna från Nordiska Motståndsrörelsen som manifesterat i Visby under Almedalsveckan, utan att nämna de är nazister.

Och fortsätter:

Att några tiotal nationalsocialister väcker avsky och upprördhet genom sin närvaro under politikerveckan på Gotland är sunt … Medan den Nordiska Motståndsrörelsens närvaro i Visby har bevakats intensivt har vänstermobbens skövling av Hamburg fått en betydligt mer undanskymd plats i nyhetsrapporteringen i Sverige. Det har den dock inte i utländska medier …

De dubbla måttstockarna är problematiska, dels för att de ger vissa typer av våldsaktivister i det närmaste fritt spelrum, dels för att de olika formerna av extremism göder varandra. Islamistisk aktivitet stärker främlingsfientliga grupper och nazisternas tillväxt stärker den autonoma våldsvänstern. Benägenheten att se mellan fingrarna med den ena gruppens våldsamheter möjliggör dessutom för de övriga att dra martyrkortet.

Resultatet av de dubbla måttstockarna, där medierna mer eller mindre tydligt sympatiserar med vänsterextremism, är att massmedierna förlorar än mer förtroende.

Redaktionerna behöver göra upp med dessa antidemokratiska sympatier. Exempelvis måste Expressen sluta understödja Researchgruppen. Den kallades först AFA Dokumentation och är en del av ”den autonoma vänstern”, en finare omskrivning av våldsbejakande vänsterextremister.

I en sammanställning som publiceras idag, visar Rebecca Weidmo Uvell hur AFA släppts in i finrummen.

Det fina våldet från vänster, skriver hon, betraktas inte på samma sätt som våldet från nazister och andra våldsverkande grupper som inte respekterar demokratin och rättssamhället. Utan som något i bästa fall ursäktande, i värsta fall som något bra. Beklämmande.