Som väntat avgår infrastrukturminister Anna Johansson och inrikesminister Anders Ygeman. Därutöver avgår sjukvårdsminister Gabriel Wiström av personliga skäl. Däremot lämnar inte försvarsminister Peter Hultqvist regeringen.

På presskonferens meddelar statsministern att ny infrastrukturminister blir Tomas Eneroth, hittillsvarande gruppledare för S i riksdagen. Hans uppgift övertas av Anders Ygeman, som alltså får en av de tyngsta posterna inom S utanför regeringen.

Inrikesministerposten försvinner och hans arbetsuppgifter övertas av justitieminister Morgan Johansson. För att avlasta honom inrättas ny post som migrations- och biträdande justitieminister: Heléne Fritzon, kommunalråd i Kristianstad.

Annika Strandhäll tar som socialminister över också Gabriel Wikströms arbetsuppgifter.

Däremot sitter försvarsminister Peter Hultqvist kvar tills vidare (se tidigare artikel).

Statsminister Löfven gör alltså en ombildning av regeringen där politiker flyttas runt. Helt ute verkar Anna Johansson vara, och istället kommer ett helt nytt namn in i rikspolitiken, kommunalrådet Heléne Fritzon. Gabriel Wikström försvinner också, men inget nytt namn träder in istället.

Det återstår att se vad som händer med det kort statsministern spelat ut, att låta försvarsministern möta riksdagens misstroendeförklaring i hopp om att besegra riksdagen.

Grundfrågorna är däremot obesvarade: hur kunde Transportstyrelsen systematiskt bryta mot lagen om säkerhetsklassad information? Hur kunde regeringens informationshantering så fullständigt misslyckas?