ALMEDALEN. Feminismen är kidnappad av mångkulturalism och identitetspolitik. Och islamismen går inte att kombinera med kvinnors och barns mänskliga rättigheter. Det är alla i panelen överens om.

Helene Bergman, journalist, beklagade den svenska kvinnorörelsen, som hon själv tillhört i 50 år. Hon gjorde en historisk tillbakablick.

– 1864 förbjöd Sverige kvinnomisshandel. Idag uppmanas män att slå sina kvinnor – där det inte syns, av Dawa-missionärer inom islam.

Hon är besviken, liksom övriga i panelen, på dagens vänsterliberala feminister.

Sara Mohammed är ledargestalt för GAPF, Glöm aldrig Pela och Fadime, som arbetar mot hedersvåld. Det var GAPF som arrangerade paneldiskussionen om islamism.

Hennes beskrivning av läget är inte munter.

– Antal könsstympningar ökar liksom antal bortförda barn. Sverige har i princip accepterat barnäktenskap och polygami. Det har registrerats 130 män som äger 3 – 4 fruar var, 132 gifta barn som fortfarande bor med sina makar.

Hjärntvätt
Slöjan går ner i åldrarna mer för varje dag.

– Det är inte fritt val med slöja. Man kan inte lyssna på kvinnliga islamister, även om det är en ung tjej i hijab, säger Sara Mohammed.

Hjärntvätt och hot används.

– Jag hade höga förväntningar att jag skulle slippa det förtryck som jag flydde från. Men vi har förlorat mark.

Makt till intoleranta
Omar Makram, exmuslim från Egypten, kom till Sverige för två år sedan.

– Det är förvirrande när delar av samhället vill ge makt åt förtryckare, att tolerera de intoleranta. Trots att deras värderingar är inkompatibla med demokratiska värderingar.

Samma sak
Han tycker det var märkligt att man gör skillnad mellan islam och islamism i Sverige.

– Det är ingen skillnad. Islam är inneboende politisk och sharia är en del av islam. Islam står i direkt motsats till jämställdhet och gayrättigheter.

Hur muslimer individuellt förhåller sig är en annan sak, säger han och uppmuntrar folk att sluta använda den “destruktiva termen” islamofobi.

– Det stänger ner all möjlig kritik och urskuldar sharia. Och det finns inget mer monstruöst system.

Hedersvåld
– Måste man peka ut en religion? undrade en kvinna i publiken.

Svaret blir att man alltid måste se strukturerna bakom förtryck.

– Hedersvåld finns i arabisk kultur, och det finns bland syriska kristna syrier, men det största problemet finns i en muslimska gruppen, säger Ann Heberlein, teologie doktor i etik och författare.

Dubbla ansikten
Det upprör alla i panelen att islamister får skattepengar för att propagera för könsapartheid, mot demokrati. Islamister har lärt sig att tala om jämställdhet, de har en retorik utåt och en inåt.

– Det har aldrig varit sådan backlash. Stoppa alla bidrag till islamismen och dumpa identitetspolitiken, säger Helene Bergman.

Hon befarar att islam får fler landvinningar.

– Islamismens mål är att införa shariadomstolar som dömer i familjemål. Då sätts vår lag ur spel och vi har två juridiska system.

Feminister vilse
Fi och andra vänsterfeminister har gått vilse och går islams ärenden. Identitetspolitik och mångkulturalism motverkar. Ann Heberlein säger att kvinnokampen numera förs hos kvinnor som Sara Mohammed.

– De andra har tystnat, de har hamnat i en värdekonflikt där de tiger för att inte stigmatisera. Det blir orimligt. Vänstern måste skaffa sig en ny maktanalys.

Hon tycker att det är farligt när man ger en grupp offerstatus.

– Det kan inte handla om att tillåta en minoritet att förtrycka kvinnor och barn, eller en minoritet att förtrycka majoriteten. Det måste ske en tillnyktring.

Kulturrelativisering
– Kulturrelativiseringen är ett stort problem, säger Ann Heberlein.

Hon menar att vissa kulturer visst kan vara bättre än andra – om de leder till mer frihet och jämställdhet.

– En mångkulturideologi bör inte upphöjas till norm. Det är förfärligt att muslimska kvinnor som vill reformera islam motarbetas av svenska feminister.

Starka invandrarkvinnor
Helene Bergman håller med Ann Heberlein.

– Min kvinnokamp finns här, hos Sara, hos de starka invandrarkvinnorna.

Sara Mohammed vill också få bort identitetspolitiken och kulturrelativism, som verkligen är i konflikt med kvinnor och barns intressen.

– Det är en backlash, vi måste börja om.

Journalistik
Helene Bergman uppmanar journalister att återvända till att vara konsekvensneutrala och lämna självcensuren.

– Återgå till gammal hederlig journalistik.

Ann Heberlein hade också ett budskap till journalister:

– Åsiktskorridoren finns bara så länge ni upprätthåller den.